Sunday, July 18, 2021

เกร็ดความรู้ อาทิตย์ที่ 5 A

 

   

คำแนะนำ ก่อนเริ่มฝึก ของวันจันทร์ที่ 5 :

       ดูในตารางฝึกของวันนี้ให้ดีนะครับ ตั้งแต่ต่อนี้ไป จะมีการเพิ่ม "การยืดกล้ามเนื้อก่อนฝึก" เข้าไปในตารางฝึกด้วยครับ เพราะเราจะเริ่มฝึกหนักกันแล้ว ต้องยืดเส้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บด้วยครับ  ยืดนิดๆหน่อยๆก็ยังดีครับ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ความชัดของกล้ามเนื้อ
      นักเพาะกายต้องการความชัดของกล้าม แต่บางคนบริหารไม่มาก ก็กล้ามชัด ขณะที่บางคนต้องบริหารอย่างหนักและยาวนานเป็นปี จึงจะพอมีความชัดขึ้นมา เพราะอะไร?


       สาเหตุคือ เส้นใยกล้ามเนื้อและโครงสร้างพื้นฐานของนักเพาะกายแต่ละคนจะคล้ายกัน แต่ที่ต่างกันคือความหนาของผิวหนัง ซึ่งมีไขมันเป็นส่วนประกอบ ผู้ที่มีกรรมพันธุ์เป็นคนผิวหนา เมื่อบริหารแล้ว ความหนานั้นก็ยังบดบังเส้นใยกล้ามเนื้ออยู่ ทำให้มองเห็นกล้ามไม่ชัด  แต่ผู้ที่มีกรรมพันธุ์เป็นคนผิวบาง เมื่อบริหารเพียงนิดเดียว ชั้นไขมันใต้ผิวหนังก็สลายไป จนมองทะลุไปเห็นเส้นใยกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในผิวหนังนั้นชัดเจน

       วิธีรีดชั้นไขมันใต้ผิวหนังออกไป สามารถทำได้ด้วยการ วิ่ง ,ปั่นจักรยานอยู่กับที่ ,ว่ายน้ำ หรือบริหารร่างกายแบบเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าแอโรบิค ซึ่งต่างกับการเพาะกายที่มีการออกกำลังและหยุดพัก และออกกำลังอีกเป็นช่วงๆ หรือที่เรียกว่า นอนแอโรบิค

       อย่างไรก็ตาม หากเราเล่นกล้ามไปด้วย ,วิ่งไปด้วย ผลที่ออกมาคือกล้ามเนื้อจะชัดขึ้นก็จริง แต่กล้ามจะแบน ,เล็ก ,เกร็ง เหมือนกล้ามนักมวยที่แม้จะออกกำลังกายอย่างหนัก แต่การวิ่งนั้น ไปตัดวงจรการสร้างกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง

       วิธีการที่ถูกต้องคือ ให้บริหารแบบนักเพาะกายไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเน้นความชัด เช่นใช้น้ำหนักมากๆ จำนวนครั้งน้อยๆ ให้ได้ 6 เดือน จากนั้นจึงจัดเวลา 2 เดือน เน้นเรื่องการวิ่ง ,ว่ายน้ำ และลดปริมาณน้ำหนักที่ใช้ในแต่ละเซทลง แต่เพิ่มจำนวนครั้งที่บริหารในแต่ละเซทให้มากขึ้น ถ้าทำได้เช่นนี้ เราจะได้ทั้งความชัดและความใหญ่ เหมือนคุณแอนเดรส ในภาพข้างบนนี้ครับ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลิงก์ภาพตัวอย่างนักเพาะกาย จำแนกตามอายุ และส่วนสูง


* * * อายุน้อยกว่า 15 ปีลงมา

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีนะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-R-600819-0215.html   


* * * คนเล่นกล้ามอายุ 16 ปี

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายตอนอายุ 16 ปีนะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-R-600819-0219.html  


* * * คนเล่นกล้ามอายุ 19 ปี 

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายตอนอายุ 19 ปีนะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-R-600819-0222.html  


* * * อายุน้อยกว่า 20 ปีลงมา 

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีนะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-A-601003-1004.html   


* * * คนที่เริ่มเล่นกล้ามตอนอายุ 23 ปี

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายที่เริ่มเล่นกล้ามตอนอายุ 23 ปีนะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-S-600821-0120.html  


* * * คนที่เริ่มเล่นกล้ามตอนอายุ 30 ปี 

       ดูภาพตัวอย่างคนที่เริ่มเล่นกล้าม "จากศูนย์" เมื่อตอนอายุ 30 ปีนะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-T-600822-1818.html 


* * * อายุ 40 ปีขึ้นไป 

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายที่มีช่วงอายุประมาณ 40  นะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-T-600822-1820.html   


* * * อายุ 48 ปี

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายที่อายุ 48 ปีนะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-T-600822-1825.html 


* * * อายุ 65 ปี

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายที่อายุ 65 ปีนะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-P-590610-1028.html


* * * สูง 150 ซม.ลงมา

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายที่มีความสูง 150 ซม.ลงมานะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvayanon.net/F-nm9-001001C-591126-0115.html    


* * *  สูง 161 ซม.ลงมา

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายที่มีความสูง 159 ซม.ลงมานะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-T-600822-1829.html  


* * * สูง 168 ซม.ลงมา

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายที่มีความสูง 168 ซม.ลงมานะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์   http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-U-600822-2222.html  


* * * อ้วนก่อนมาเล่นกล้าม

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายที่อ้วนก่อนมาเล่นกล้ามนะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-U-600822-2224.html 


* * * ไม่เล่นกล้ามท้องเลย

       ดูภาพตัวอย่างนักเพาะกายที่ไม่เคยเล่นกล้ามท้องเลยตลอดชีวิตนะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-U-600822-2226.html   


* * * ไม่ทำคาร์ดิโอเลย

       ดูตัวอย่างนักเพาะกายที่ไม่เคยทำคาร์ดิโอเลยนะครับ  คลิ๊กที่ลิงก์   http://www.tuvagroup.com/Rfvbb-A-01-M-590509-1425.html  


* * * ความเข้าใจผิดเรื่องความสูงกับการเล่นกล้าม  

       ดูตัวอย่างเกี่ยวกับความสูงกับการเล่นกล้าม คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-U-600822-2228.html


* * * นักเพาะกายที่ขัดสนเรื่องเงิน แต่ก็เล่นกล้ามได้  

       ดูตัวอย่างนักเพาะกายที่แม้แต่อุปกรณ์ดัมเบลล์พื้นฐานก็ยังไม่มีเงินซื้อ หรือแม้แต่อาหารโปรตีน ก็ยังต้อง "ขโมย" เขากิน เพราะไม่มีเงิน  คลิ๊กที่ลิงก์  http://www.tuvagroup.com/Wfvbb-A-01-I-590312-2212.html


- END -