Sunday, March 15, 2020

ClOSE GRIP BENCH PRESS FOR CHEST


ClOSE GRIP BENCH PRESS FOR CHEST

     เป็นท่าบริหารที่คล้ายกับท่าบริหารไทรเซบ ซึ่งมีชื่อเรียกเหมือนกันอีกด้วย ตามภาพข้างล่าง


     ความต่างกันคือ ระยะห่างของมือทั้งสองข้าง  ซึ่งท่า ClOSE GRIP BENCH PRESS FOR CHEST จะจับบาร์โดยให้มือห่างกัน มากกว่า ท่า Close grip bench press สำหรับกล้ามไทรเซบ  เล็กน้อย

       ความต่างกันอีกประการหนึ่งคือ ปริมาณน้ำหนักที่ใช้ ซึ่งท่า 
ClOSE GRIP BENCH PRESS FOR CHEST คุณสามารถเพิ่มน้ำหนักที่บริหาร ได้ มากกว่า ท่า Close grip bench press สำหรับกล้ามไทรเซบ

วิธีบริหาร


จังหวะที่ 1 นอนลงบนเตียง ให้เท้าวางบนพื้น จับบาร์ด้วยความกว้างระหว่างมือ ประมาณ 10 นิ้ว (อาจจะมากหรือน้อยกว่า แต่ขอให้เมื่อลดบาร์ลงต่ำสุดในจังหวะที่ 2 แล้ว ข้อศอกจะต้องชี้ออกไปนอกลำตัว) ยกบาร์อยู่ในตำแหน่งสูงที่สุด

ลดบาร์เบลล์ลงมาอย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งคานบาร์แตะที่หน้าอกส่วนล่าง (บริเวณหัวนม) ตามภาพจังหวะที่ 2 ซึ่งถึงจุดนี้จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี

ดันบาร์ขึ้นไป พร้อมกับเริ่มหายใจออก จนกระทั่งบาร์อยู่จุดสูงที่สุดเท่าที่ยกได้ (ในจังหวะที่ 1) ก็หายใจออกหมดปอดพอดี แล้วนับว่า "1"

บริหารต่อไปเรื่อยๆ แล้วนับเป็น "2" เป็น "3" จนกระทั่งครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด เช่นครบ 8 ครั้ง ก็วางบาร์เบลล์ลงบนที่วางถือว่าจบ 1 เซท แล้วพัก 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


- END -