Monday, March 30, 2020

Burn out


 Burn out

     มนุษย์ทุกคนจะมี "ลิมิต" ของความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้ออยู่นะครับ ซึ่ง "ลิมิต" ของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน

       สมมติว่าคุณดูแชมป์เพาะกายเขาฝึกในนิตยสารเพาะกาย หรือคุณเห็นเพื่อนๆในโรงยิมเขาฝึกอย่างหนักหน่วง แล้วคุณไปเลียนแบบการฝึกของแชมป์ในนิตยสารเพาะกายเล่มนั้น  หรือเลียนแบบเพื่อนๆในโรงยิม ด้วยการฝึกอย่างหนักหน่วงตามเขา โดยไม่ดูเลยว่าลิมิตของตัวเอง สามารถทำอย่างนั้นได้หรือไม่

       ถ้าลิมิตของคุณอยู่ต่ำกว่านักเพาะกายในนิตยสาร หรือลิมิตของคุณอยู่ต่ำกว่าเพื่อนในโรงยิม แล้วคุณไปฝึกด้วยความหนักหน่วงเท่าๆกับเขา เมื่อคุณฝืนบริหารแบบนั้น "ติดต่อกันนานๆ" ท้ายที่สุดแล้ว มันก็จะเกิน "ลิมิต" ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อคุณ

       ซึ่งเมื่อเกิน "ลิมิต" ไปแล้ว มันจะเกิดอาการ burn out

       ผมยังหาคำจำกัดความของคำว่า burn out ไม่ได้ แต่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ว่า มันเป็นอาการที่จิตหดหู่  พลังงานตกแบบต่อเนื่องเป็นอาทิตย์  คือมันยังไม่ถึงขั้นบาดเจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ว่ามันเป็นอาการที่ร่างกายมันเกิดการหวาดกลัว หวาดระแวงการเล่นกล้ามขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุ   ซึ่งนักกีฬาที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ พยายามเอาชนะลิมิตตัวเอง โดยไม่ดูพละกำลังของตัวเอง จะเป็นกันมาก  จนท้ายที่สุด ถึงกับต้องเลิกเล่นกล้ามไปเลย ทั้งๆที่ก็ไม่ได้บาดเจ็บทางร่างกายแต่อย่างใด

       ดังนั้น เพื่อนสมาชิกจะต้องระวังตัวเองไม่ให้เกิดอาการ burn out นะครับ 
 /  ซึ่งวิธีป้องกันก็คือ อย่าฝึกหักโหมติดต่อกันนานๆจนเกินลิมิตของตัวเองนะครับ

- END -