Sunday, March 29, 2020

VERTICAL BENCH LEG RAISES


VERTICAL BENCH LEG RAISES

จังหวะที่ 1 ขึ้นไปอยู่บนอุปกรณ์ ปล่อยขาลงมาตรงๆ

จังหวะที่ 2 เริ่มยกขาขึ้นไปข้างหน้าตรงๆพร้อมกับเริ่มหายใจออก  ยกขาขึ้นมาจนขนานกับพื้นแล้วจึงหยุดซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับการที่หายใจออกหมดปอดพอดี ค้างไว้ที่จังหวะนี้ประมาณ 2 วินาที

ผ่อนขากลับมาสู่จังหวะที่ 1 พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อกลับมาอยู่ในจังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"

บริหารซ้ำ แล้วนับต่อไปเป็น "2" "3" จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท ให้ลงจากอุปกรณ์ แล้วพักระหว่างเซท 2 นาทีจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


- END -