Monday, March 30, 2020

Behind the neck presses


Behind the neck presses

ท่าเล่นบ่าด้วยการดันน้ำหนักขึ้นเหนือหัว "ทางด้านหลังคอ"

      ในกรณีที่หนังสือต้นฉบับ บอกว่าให้ใช้ ท่าเล่นบ่าด้วยการดันน้ำหนักขึ้นเหนือหัวทางด้านหลังคอ (Behind the neck presses) แต่ไม่ได้บอกว่าต้องนั่งหรือยืน ,ต้องใช้อุปกรณ์อะไรนั้น  นั่นหมายความว่าผู้พูดต้องการจะสื่อว่า

       1.ใช้การยืน หรือนั่งเล่นก็ได้

       2.อุปกรณ์ที่ใช้ ให้ใช้ บาร์เบลล์ หรือ เครื่องสมิทแมชชีน เท่านั้น

       3.ในการยกน้ำหนักขึ้นหรือลง จะกระทำทางด้านหลังศีรษะเท่านั้น (ขึ้นและลงผ่านด้านหลังคอของเราเอง)

       ดังนั้น เมื่อบอกว่าให้บริหารโดยใช้ ท่าเล่นบ่าด้วยการดันน้ำหนักขึ้นเหนือหัวทางด้านหลังคอ (Behind the neck presses) ก็ให้เพื่อนสมาชิกเลือกท่าบริหารดังข้างล่างนี้ ท่าใดท่าหนึ่งไปใช้ได้เลยครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

(ภาพบน) ยืนบริหารด้วยบาร์เบลล์ ( ท่า behind the neck presses )


- END -