Sunday, March 29, 2020

UPRIGHT ROW WITH DUMBBELLS


UPRIGHT ROW WITH DUMBBELLS

             จังหวะที่ 1 - ยืนแยกขา ให้สะโพกเป็นแนวเส้นตรงเท่ากับหัวไหล่ทั้งสองข้าง  ,งอหัวเข่าเล็กน้อย ,ถือดัมเบลล์ไว้ในมือทั้งสองข้าง และให้หันหลังมือไปทางข้างหน้า  ให้ดัมเบลล์มีตำแหน่งอยู่บริเวณด้านหน้าของ "ต้นขาด้านหน้า" ของคุณ 
              จังหวะที่ 2 - ยกดัมเบลล์ขึ้นมา จนกระทั่งต้นแขนของคุณ "ขนาน" กับพื้น จึงจะถือว่าเป็นจุดสูงสุด พยายามรักษา "แขนท่อนปลาย" ให้ชี้ลงพื้นเสมอ และเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้ว จึงค่อยผ่อนลูกน้ำหนักลงมา
               สำหรับท่าบริหารท่านี้ ควรใช้ขนาดน้ำหนักเดียวกันตลอดการบริหาร (ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักระหว่างเปลี่ยนเซท)


- END -