Tuesday, March 31, 2020

Endomorph


Endomorph

โครงสร้างร่างกาย : อ้วนกลม

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ( ภาพบน )  ลักษณะรูปร่างของคนโครงสร้างนี้คือ จะเอนไปในทางค่อนข้างท้วม ภาพรวมจะกลม อวัยวะทั้งภายในและภายนอกใหญ่ มีไขมันสะสมตามต้นขาและต้นแขน มีข้อแขนและข้อขาที่ยาว ระบบเผาผลาญช้าทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นง่าย มีปริมาณสะสมของไขมันมาก ลักษณะรูปร่างจะคล้ายลูกแพร์ 


ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกาย

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ในช่วงปี คศ. 1940 Dr. William Herbert Sheldon นักมานุษยวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ศึกษาจากรูปถ่ายชายและหญิงจำนวน 46,000 ภาพ แล้วกำหนดทฤษฎีว่าด้วยการจำแนกลักษณะรูปร่างของคนออกเป็น 3 แบบใหญ่ๆ อันได้แก่ โครงสร้างผอมแห้ง, โครงสร้างอ้วนกลม และโครงสร้างสมส่วน ซึ่งมีลักษณะต่างๆ ดังนี้

       1.เอกโตมอร์ฟ ( Ectomorph ) - ลักษณะผอมแห้ง

       ลักษณะของคนประเภทนี้คือ

       โครงกระดูกเล็ก ผอม เพรียว

       คอ แขน ขายาวแต่ลำตัวสั้น ช่วงไหล่แคบ หน้าอกแบน สะโพกเล็ก

       ไขมันในร่างกายมีน้อย และกล้ามเนื้อมีลักษณะบาง ยาว และมีน้อยด้วย

       เมตาบอลิซึม ( Metabolism ) ในร่างกายจะเกิดขึ้นเร็ว       2.เอนโดมอร์ฟ ( Endomorph ) - ลักษณะอ้วนกลม

       ลักษณะของคนประเภทนี้คือ

       โครงกระดูกใหญ่ อ้วน ตัวกลมๆ

       คอ แขน ขา สั้น หน้ากลม

       ช่วงบน , กลาง , ล่าง ของลำตัวใหญ่เท่าๆกันหมด

       มีเซลส์ไขมันมาก และมองไม่เห็นกล้ามเนื้อ

       เมตาบอลิซึม ( Metabolism ) ในร่างกายจะเกิดขึ้นช้า       3.มีโซมอร์ฟ ( Mesomorph ) - ลักษณะสมส่วน

       ลักษณะของคนประเภทนี้ ถือว่าเป็นรูปร่างในอุดมคติที่ใครๆ ก็อยากได้ อยากเป็น กล่าวคือ

       โครงกระดูกใหญ่ และกล้ามเนื้อที่หุ้มอยู่ก็ใหญ่และหนาแน่นตามไปด้วย

       ไหล่กว้าง ช่วงอกกว้างและหนา ลำตัวยาว เรียวไปหาเอวที่เล็กจนเป็นรูปตัว วี

       ข้อมือ นิ้วมือ และปลายแขน มีขนาดใหญ่

       ไขมันในร่างกายมีระดับต่ำ

       กล้ามเนื้อขึ้นได้ง่ายและมองเห็นชัดเจน

       เมตาบอลิซึม ( Metabolism ) ในร่างกายจะเกิดขึ้นเร็ว


        อย่างไรก็ตามการแบ่งรูปร่างคนเป็น 3 แบบเช่นนี้ เป็นการแบ่งในลักษณะสุดขั้ว เพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างรูปร่าง 3 แบบเท่านั้น ในโลกแห่งความเป็นจริง รูปร่างของแต่ละคนอาจจะเป็นแบบลูกผสม คือ ผสมผสานระหว่าง 2 แบบ หรือ 3 แบบเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะเด่นไปทางแบบใดแบบหนึ่งมากกว่า

- END -