Monday, March 30, 2020

BALLS OF FEET


BALLS OF FEET


       คำว่าเนินปลายเท้า (Balls of Feet) ก็คือบริเวณที่เป็นสีเหลืองในภาพข้างบนนี้  ซึ่งเพื่อนสมาชิกจะพบบ่อยเวลาที่อ่านตำราเกี่ยวกับการออกกำลังกาย โดยเฉพาะท่าที่ต้องมีการเขย่ง เช่นการเล่นกล้ามน่อง  ซึ่งเหตุที่ผมต้องทำลิงค์แยกออกมาอธิบายก็เพราะว่า ให้คำจำกัดความสำหรับบริเวณที่พูดถึงนี้ได้ยาก  จะบอกว่าเนินปลายเท้า ก็เกรงว่าเพื่อนสมาชิกจะมองไม่เห็นภาพน่ะครับ  ก็เลยต้องทำลิงค์นี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายศัพท์ เนินปลายเท้า หรือ balls of feet นี้       ตอนที่เขย่งตัวเพื่อบริหารกล้ามน่อง ฝรั่งจะใช้คำว่า "on the balls of your feet"  ก็คือการเอาน้ำหนักตัว ไปวางอยู่บนเนินปลายเท้า 


- END -