Sunday, March 29, 2020

V - ups


V - ups

จังหวะที่ 1 เริ่มด้วยการนอนบนพื้น ยกขาทั้งสองข้างไว้โดยให้เท้าทั้งสองอยู่ติดกัน  ยกร่างกายท่อนบนให้อยู่เหนือจากพื้นเล็กน้อย ตามภาพในจังหวะที่ 1 (ส่วนมือทั้งสองข้าง ใช้รักษาการทรงตัวเท่านั้น จะไม่ออกแรง)
จังหวะที่ 2 เกร็งกล้ามท้องเพื่อยกร่างกายท่อนบน และขาทั้งสองข้างขึ้น พร้อมกับเริ่มหายใจออก พยายามยกร่างกายท่อนบนและขา ให้ขึ้นไปให้สูงที่สุด (โดยพยายามไม่ใช้แรงดันจากแขน)  จนดูเป็นรูปตัวอักษร "V" เมื่อถึงจุดสูงสุดแล้ว ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี 
ค่อยๆผ่อนร่างกายท่อนบนและขาลงมาอย่างช้าๆ จนกลับมาสู่จังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1" ที่สำคัญคือ จะต้องไม่ให้ร่างกายท่อนบนและขาทั้งสองข้างแตะพื้น
จากนั้นก็บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่ม แล้วนับต่อไปว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 15 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาที แล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป

หมายเหตุ - ขณะบริหารท่านี้ จะต้องไม่ให้ร่างกายท่อนบนและขาทั้งสองข้างแตะพื้นเลยEND -