Monday, March 30, 2020

Deep Tissue Massage


 Deep Tissue Massage

การนวดเนื้อเยื่อส่วนลึก

การนวดเนื้อเยื่อส่วนลึก หรือ การนวดดีฟทิชชู่ (Deep Tissue Massage)


       
เป็นลักษณะการนวดที่ทำงานเพื่อให้มีผลถึงกล้ามเนื้อส่วนลึก ทำให้มีการปรับสมดุลโครงสร้างของร่างกาย คลายความตึงเครียดของกล้ามเนี้อส่วนลึก เส้นเอ็น หรือพังผืดที่ยึดเกาะกล้ามเนื้อเข้ากับกระดูก  มีอาการหดเกร็ง และมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

       ดังนั้น ผู้นวดจึงจำเป็นต้องศึกษาเรื่องกายวิภาคศาสตร์เป็นอย่างดี มีความแข็งแกร่ง รู้เทคนิคการนวดที่หลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี


       ลักษณะของการนวดเนื้อเยื่อส่วนลึก

       การเคลื่อนไหวอาจจะมีลักษณะคล้ายการนวดสวีดิชเป็นบางส่วน แต่จังหวะการนวดจะต้องเน้นแรงกดน้ำหนักให้มากขึ้น นวดให้ถึงเนื้อเยื่อลึกลงไป ใช้จังหวะการนวดที่ช้าลง แต่จังหวะกระชับมากขึ้น สามารถใช้นิ้วมือ/ นิ้วหัวแม่มือ/ ข้อศอก/ หรือสันมะเหงกมือ เพื่อช่วยเพิ่มแรงกดไปจุดที่ต้องการมุ่งเน้นเฉพาะที่ต้องการรักษา


       การนวดเนื้อเยื่อส่วนลึกต่างจากการนวดเพื่อผ่อนคลายอย่างไร

       1. การนวดเนื้อเยื่อส่วนลึก เป็นการนวดที่แก้ไขในส่วนที่เป็นต้นเหตุของการเจ็บปวด ถ้าการนวดผ่อนคลายเปรียบเสมือนยาแก้ปวด การนวดเนื้อเยื่อส่วนลึกก็ถือเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาต้นตอของการเจ็บป่วย

       2. การนวดเนื้อเยื่อส่วนลึก ช่วยให้การเคลื่อนไหวร่างกายให้เป็นปกติ

       3. การนวดเนื้อเยื่อส่วนลึก เป็นการนวดที่มีความเป็นอิสระและมีเทคนิคมากมายขึ้นอยู่กับปัญหา อาการ และการทนต่อความเจ็บของผู้ถูกนวด

       4. การนวดเนื้อเยื่อส่วนลึก อาจจะเจ็บปวดอย่างรุนแรงขณะนวด แต่การเจ็บนี้จะช่วยให้มีการทำลายกรดแลคติกที่ตกค้างในกล้ามเนื้อ ช่วยยืดเส้นเอ็นและผังฝืดให้ยืดออก


       การนวดเนื้อเยื่อส่วนลึก ใช้ได้ดีกับผู้ที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง นักกีฬา ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุ และผู้ที่นอนไม่หลับ

       ถ้าอยากเห็นนักกีฬาที่แสนจะบึกบึน หรือทหารกล้า มีอาการร้องไห้หนักมาก ก็ให้มาลองนวดดู เพราะเคยเห็นน้ำตาผู้ชายที่เข้มแข็งเหล่านี้มานักต่กนักแล้วค่ะ

- END -