Monday, March 30, 2020

Deeply Separated


Deeply Separated

กล้ามเนื้อแยกเป็นชิ้นๆชัดเจน )

     ศัพท์ว่า Deeply Separated นั้น ใช้ได้กับกล้ามเนื้อทุกชิ้นนะครับ  แต่ว่าในการอธิบายครั้งนี้ ผมขอยกตัวอย่างเป็น กล้ามต้นขาด้านหน้านะครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     กายวิภาคของกล้ามต้นขาด้านหน้านั้น จะมีกล้ามเนื้อหลักๆอยู่ 3 ชิ้น คือ Rectus Femoris ,  Vastus Lateralis  ,  Vastus Medialis  เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

       ภาพข้างบนนี้ เป็นภาพที่แสดงมัดกล้ามเนื้อ โดยไม่มีผิวหนังปกคลุม / คราวนี้ เรามาดูภาพที่มีผิวหนังปกคลุมกันบ้าง ดังภาพข้างล่างนี้นะครับ 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) เมื่อเราเอาผิวหนังมาปกคลุมมัดกล้ามเนื้อ เราก็จะเห็นเหมือนในภาพข้างบนนี้

       ซึ่งในภาพข้างบนนี้ เพื่อนสมาชิกจะเห็นได้ว่า มันพอมองลางๆได้ว่ากล้ามต้นขาด้านหน้ามี 3 ชิ้น "แต่" มันมองไม่ค่อยชัด

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) แต่จะมีนักเพาะกายบางคน ที่เราสามารถมองเห็นกล้ามต้นขาด้านหน้าของแต่ละข้าง แยกเป็น 3 ชิ้นได้อย่างชัดเจน เหมือนที่คุณเห็นใน ภาพ ค.ข้างบนนี้ ( ซึ่งเพื่อนสมาชิกจะเห็นได้ว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกล้ามต้นขา ใน ภาพ ค. ข้างบนนี้ ก็มีขนาดพอๆกับ ขนาดกล้ามต้นขาใน ภาพ ข. ในภาพก่อนหน้านี้ แต่ว่าความชัดมันต่างกัน )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) สาเหตุที่กล้ามต้นขาด้านหน้าของนักเพาะกายในภาพข้างบนนี้  แต่ละข้างสามารถมองเห็นกล้ามเนื้อแยกเป็น 3 ชิ้นได้ชัดเจนก็เพราะว่าเขามี "ร่องกล้ามเนื้อ" ที่ลึก ( Deeply ) / ( ร่องกล้ามเนื้อที่ว่านี้ ก็คือร่องกล้ามเนื้อที่ผมทำเป็น เส้นประสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) สรุปว่า ศัพท์ที่ว่า Deeply Separated  นั้น  ก็หมายถึงการที่กล้ามเนื้อนั้น เมื่อมองดูด้วยสายตาคนทั่วไปแล้วจะเห็นว่ามันแยกส่วนกันเป็นชิ้นๆอย่างชัดเจน ( ศัพท์ว่าแยกส่วน ก็คือ Separated ) / และสาเหตุที่แยกส่วนกันชัดเจนนั้น ก็เพราะมีร่องกล้ามเนื้อที่ลึก ( Deeply ) กว่าคนปกติทั่วไปนั่นเองครับ


- END -