Monday, March 30, 2020

Allows shoulder girdle to stretch upward


Allows shoulder girdle to stretch upward

       คำศัพท์ที่ผมจะพูดถึงนี้ มาจากต้นฉบับที่ผมแปลเรื่องการเล่นกล้ามปีกของคุณ  Cedric Mcmillan   ที่พูดถึงการบริหารท่า Pulldown ไว้ที่หน้าเวบหนึ่ง

       จะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ในต้นฉบับพูดถึงคุณซีดริค ว่า

 He allows his shoulder girdle to stretch upward instead of staying rolled back and down.

       ซึ่งผมจะแยกวิเคราะห์ให้ฟังดังนี้นะครับ

He allows his shoulder girdle to stretch upward instead of staying rolled back and down.

       ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับชิ้นส่วนที่เรียกกว่า Shoulder girdle หรือ เอวไหล่ ที่เป็น ตัวหนังสือสีแดง ในประโยคข้างบนนี้ก่อนนะครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

       ภาพบน )  Shoulder girdle หรือ Pectoral girdle หรือใช้ภาษาไทยว่า "เอวไหล่" คือ กลุ่มของ กระดูกไหปลาร้า รวมกับ กระดูกสะบัก

       เมื่อดูในภาพข้างบนนี้ Shoulder girdle  ก็คือส่วนที่เป็น "สีเหลือง" ทั้งหมดในภาพข้างบนนี้

       คือหมายความว่าเมื่อพูดถึง  Shoulder girdle หรือ Pectoral girdle ย่อมหมายถึง กระดูกไหปลาร้า และ กระดูกสะบัก นั่นเอง ( จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

He allows his shoulder girdle to stretch upward instead of staying rolled back and down.
       คราวนี้ เรามาดูความหมายของคำว่า staying rolled back and down กันบ้างนะครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

       ภาพบน ) ตามปกติคนทั่วไปเวลาที่จะบริหารท่า Pulldwon ก็จะทำเหมือนในภาพข้างบนนี้ คือตอนแรกก็จะเหยียดแขนไปจับ "ที่จับ" ( Handle )  เหมือนที่เห็นภาพ จังหวะที่ 1 ในภาพข้างบนนี้

       จากนั้นก็จะออกแรงไปที่กล้ามปีกเพื่อดึงที่จับลงมา เหมือนที่เห็นภาพ จังหวะที่ 2 ในภาพข้างบนนี้

       จากนั้น ก็จะผ่อนแรงจากกล้ามปีก และเหยียดแขนกลับขึ้นไป เหมือนที่เห็นภาพ จังหวะที่ 3 ในภาพข้างบนนี้( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )


       ภาพบน ) ผมขอให้เพื่อนสมาชิกดูเฉพาะใน จังหวะที่ 3 นะครับ 


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ตามปกติ ผู้ฝึกทั่วไปเวลาที่อยู่ในจังหวะที่ 3 แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้  ผู้ฝึกจะออกแรงไปที่ girdle / โดยการออกแรงนั้นก็เพื่อให้ girdle มันเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกับการเหยียดแขน ( แขนกำลังเคลื่อนที่ขึ้น ( ใน จังหวะที่ 3 ) ในขณะที่ผู้ฝึกจะพยายามบังคับให้ girdle เคลื่อนที่ลง ( คือสวนทางกับการเคลื่อนที่ขึ้นของแขน ) )

       ไอ้เจ้าอาการที่ผู้ฝึกบังคับให้ girdle เคลื่อนที่ลง ( เหมือนที่เห็นตรงที่ ลูกศรสีเหลือง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ) ก็คืออาการที่พูดว่า staying rolled back and down.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

He allows his shoulder girdle to stretch upward instead of staying rolled back and down.

       คราวนี้ก็มาถึงประโยคสุดท้ายซึ่งเป็นตัวหลักที่ผมทำหน้าเวบนี้ขึ้นมา นั่นก็คือส่วนที่เห็นเป็น ตัวหนังสือแดง ในประโยคข้างบนนี้ ( ผมทำหน้าเวบนี้ขึ้นมา ก็เพื่ออธิบายตรงที่ผมทำเป็น ตัวหนังสือสีแดง ในประโยคข้างบนนี้ - ส่วนที่ผมอธิบายมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด เป็นเพียงการอธิบายในส่วนของประโยคเสริมเท่านั้น )( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

       ภาพบน )  คำว่า He allows his shoulder girdle to stretch upward ก็คือการที่ใน จังหวะที่ 3 ( ซึ่งเป็นจังหวะที่กำลังเหยียดแขนขึ้นไป )  คุณซีดริคจะไม่เกร็งไปที่ girdle  แต่จะยอมให้การเหยียดแขนนั้น ดึง girdle ขึ้นไปด้วย โดยปล่อยให้ดึง girdle ขึ้นไปจนสุดทาง ( เท่าที่ girdle จะสามารถถูกดึงขึ้นไปได้ ) เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้


สรปุว่า คำว่า He allows his shoulder girdle to stretch upward instead of staying rolled back and down.  ก็หมายถึงว่า  ใน จังหวะที่ 3 นั้น คุณซีดริค จะให้ girdle ของเขา ถูกดึงขึ้นไปข้างบน แทนที่ซีดริคจะออกแรงต้านไปในทางตรงกันข้ามเพื่อให้ girdle เคลื่อนที่ลง ( เหมือนที่คนอื่นเขาทำกัน ) นั่นเองครับ
- END -