Sunday, March 29, 2020

Wrist Curl


Wrist Curl

       ตามปกติ ถ้าในต้นฉบับจะบอกว่าให้ใช้บาร์เบลล์ในการบริหารท่า ม้วนข้อมือ ( Wrist Curl )  ในต้นฉบับก็จะพูดเลยว่าให้บริหารด้วยท่า Wrist Curl with Barbell 

       คือจะใส่ชื่ออุปกรณ์รวมเข้าไปในชื่อท่าเลย  คือใส่คำว่า Barbell รวมเข้าไปกับชื่อท่า Wrist Curl

       ในกรณีที่ใช้ดัมเบลล์บริหารท่า Wrist Curl ก็จะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือจะเขียนชื่อท่าว่า Wrist Curl with Dumbbell

       แต่ในบางครั้ง เราจะเห็นตารางฝึกของแชมป์
เขียนไว้เพียงแค่ว่า เขาบริหารด้วยท่า Wrist Curl

       นั่นก็หมายความว่า แชมป์คนนั้น จะบริหารด้วยท่าใดท่าหนึ่งในภาพข้างล่างนี้ครับ


ทำท่า Wrist Curl ด้วยบาร์เบลล์ 


ทำท่า Wrist Curl ด้วยดัมเบลล์ 


- END -