Monday, March 30, 2020

CHEAT


CHEAT 

 การโกง

      เวลาที่เราเห็นหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษ ใช้ศัพท์ว่า การโกง หรือ Cheat หรือ Cheating นั้น ไม่ได้แปลว่า เขาไม่ให้ทำการ Cheat หรอกนะครับ เพราะมันต้องขึ้นกับเจตนารมย์ของต้นฉบับด้วยว่า เขาให้เรา Cheat หรือไม่ให้เรา Cheat / อย่าพึ่งงงครับ เดี๋ยวพออ่านคำอธิบายแล้วก็จะเข้าใจเอง

       ก่อนที่จะอธิบายต่อนั้น ขอให้ทำความเข้าใจเรื่อง การโกง หรือ Cheat ในความหมายของศัพท์เพาะกายก่อนนะครับ เป็นดังนี้ครับ  สมมติว่า เราจะบริหารท่า Standing barbell curl ดังภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     จากภาพข้างบนนี้ จะเห็นว่า การบริหารที่ถูกฟอร์ม ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่บาร์เบลล์อยู่ต่ำสุด (ในภาพบน) หรือจังหวะที่บาร์เบลล์อยู่จุดสูงสุด (ในภาพล่าง ของภาพข้างบนนี้)  ร่างกายทุกส่วนก็จะถูกตรึงนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว มีแต่เพียงแขนท่อนปลายเท่านั้น ที่ยกบาร์เบลล์ขึ้น และผ่อนบาร์เบลล์ลง  เอาล่ะ คราวนี้ มาดูการ Cheat กันบ้าง ดังภาพข้างล่างนี้ครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )


     จากภาพบนนี้ จะเห็นได้ว่า จังหวะที่ คุณซาเมียร์ (นักเพาะกายมีหนวดในรูปข้างบนนี้)  ยกบาร์เบลล์ขึ้นมานั้น เขาได้แอ่นตัวไปด้านหลัง เพื่อให้เกิดโมเมนตัม เพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงในการยกบาร์เบลล์ขึ้นมา ก็คือ การใช้แรงเหวี่ยงช่วยในการยกบาร์เบลล์ขึ้น

       การกระทำของคุณซาเมียร์นี่แหละ ที่เรียกว่าการโกง (Cheat)

       ส่วนการกระทำของคุณอาร์โนลด์ในภาพขาวดำข้างบน คือ การทำที่ถูกแบบฟอร์ม ,เคร่งครัด ( ต้นฉบับจะใช้คำว่า Good form ,Proper rep ragne ,Strict form ฯลฯ)

       ย้อนกลับมาที่คำพูดของผมที่คุณอาจสงสัยในย่อหน้าแรก  อธิบายได้ดังนี้นะครับ คือว่า ถ้าในภาษามนุษย์มนาทั่วไป เมื่อพูดการโกง ก็คือสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรทำ  แต่ว่า เมื่อพูดถึงศัพท์ของการเพาะกายแล้ว มันขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้เขียนว่า "ให้ทำ (การ Cheat) " หรือ "ไม่ให้ทำ (การ Cheat)"

       ถ้าเจตนารมย์ของผู้เขียน ต้องการ "ให้ทำ (การ Cheat)" เขาจะพูดว่า  เมื่อคุณใช้เทคนิค Forced reps นั้น  คุณอาจต้องใช้การโกง (คือ Cheat) เข้ามาช่วยในการบริหารครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10  ของเซทนั้น

       แต่ถ้าเจตนารมย์ของผู้เขียน ต้องการ "ไม่ให้ทำ (การ Cheat)" เขาจะพูดว่า บางที คุณอาจต้องถอดแผ่นน้ำหนักออกบ้าง เพื่อที่จะบริหารเซทสุดท้ายให้ครบจำนวนครั้ง เพราะ ถ้าคุณยังฝืนใช้แผ่นน้ำหนักเท่าเดิม มันอาจทำให้คุณต้องทำท่าผิดฟอร์ม เพื่อจะทำจำนวนครั้งให้ครบเซท ซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะเป็นการดี ถ้าคุณจะ Cheat เพื่อทำจำนวนครั้งให้ครบเซทนั้น

สรุปว่า สำหรับศัพท์เพาะกายแล้ว การโกง หรือ Cheat หรือ Cheating นั้น ไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้าย ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ให้ทำเสมอไปหรอกนะครับ  มันเป็นคำกลางๆ ที่ความหมายของมัน ขึ้นอยู่กับเจตนารมย์ของคนเขียนบทความต้นฉบับ (ภาษาอังกฤษ) นั้นต่างหากว่า ต้องการให้เรา "ทำ" หรือ "ไม่ทำ" การ Cheat นั้น / คือต้องอ่านตัวหนังสือรอบข้าง (ในบทความนั้น) ประกอบด้วย เพื่อให้ทราบเจตนารมย์ที่แท้จริงของผู้เขียนต้นฉบับน่ะครับ

- END -