Monday, March 30, 2020

Aerobic Exercise


แอโรบิค


      แอโรบิก ( Aerobic Exercise ) เป็นการออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป และต้องออกกำลังกายติดต่อกันในช่วงระยะเวลา ไม่ต่ำกว่า 20 นาที เช่น วิ่ง และว่ายน้ำระยะไกล ปั่นจักรยานทางไกล เต้นแอโรบิค

       ร่างกายจะใช้ ไกลโคเจน ( Glycogen ) ไขมันและโปรตีน เป็นแหล่งพลังงาน /


       โดยรูปแบบของการใช้แหล่งพลังงานที่ว่านั้น ( ซึ่งก็คือไกลโคเจน ,ไขมัน และโปรตีน ) ก็คือการที่เราหายใจเอา "ออกซิเจน" เข้าร่างกาย / เพื่อให้ "ออกซิเจน" นี้ ไปทำปฏิกิริยาสันดาปกับแหล่งพลังงาน ( ไกลโคเจน ,ไขมัน และโปรตีน ) 


       เมื่อสันดาปแล้ว ก็จะเกิดพลังงานขึ้นมา เพื่อให้ร่างกายนำพลังงาน ( ที่มาจากการสันดาปนี้ )  ไปใช้ในการขับเคลื่อน ( เคลื่อนไหว ) กล้ามเนื้อ 


       การดึงแหล่งพลังงานมาสันดาปนั้น ครั้งแรกก็จะนำมาจากคาร์โบไฮเดรทก่อน


       เมื่อร่างกายใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรทหมดแล้ว  ร่างกายจึงหันไปดึงแหล่งพลังงานจากไขมัน


       ดังนั้นผู้ที่ต้องการลดความอ้วนจึงต้องออกกำลังกายติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 20 นาที

       เพราะว่าเมื่อออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 นาทีแล้ว ร่างกายจึงจะเริ่มเอาไขมันในร่างกายมาเผาผลาญ ( เพื่อให้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานอันถัดไป ( ถัดจากการใช้คาร์โบไฮเดรต ) )

       ซึ่งเมื่อร่างกายมีการเอาไขมันในร่างกายมาเป็นแหล่งพลังงานที่จะใช้ในการสันดาป   มันก็เลยเป็นการลดไขมันในร่างกายนั่นเอง ( ลดไขมันในร่างกาย ด้วยการใช้ไขมันในร่างกายนั้น นำไปสันดาปกับออกซิเจน เพื่อแปลงเป็นพลังงานที่ใช้สำหรับการวิ่งระยะไกล )


       ข้อสังเกตุอย่างหนึ่งก็คือว่า เมื่อดูจากการวิ่งระยะไกลนั้น  จะเห็นได้ว่านักวิ่งจะหายใจทางปาก / ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าร่างกายเริ่มทำการเผาผลาญพลังงานจากไขมันเพื่อใช้ให้เป็นพลังงานต่อเนื่อง

       ซึ่งกระบวนการสร้างพลังงานของไขมันช้า จะช้ากว่ากระบวนการสร้างพลังงานของคาร์โบไฮเดรท

       คือหมายความว่า ถึงแม้ไขมันจะให้พลังงานมากกว่าแต่ต้องสิ้นเปลืองออกซิเจนมากกว่า ด้วยเหตุนี้นักวิ่งจึงต้องอ้าปากหายใจแรงและลึก เพื่อนำออกซิเจนไปช่วยในการสันดาปให้พลังงานมากที่สุด


       ในบรรดาแหล่งพลังงาน ( ซึ่งก็คือไกลโคเจน ,ไขมัน และโปรตีน ) นั้น  สารอาหารโปรตีนแทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย ซึ่งคาร์โบไฮเดรที่จะถูกใช้มากที่สุด ถัดมาก็จะเป็นไขมัน


Webmaster - ข้างล่างนี้ อ้างอิงจากเวบ honestdocs.co )

       หนึ่งในวิธีการดูแลสุขภาพที่สำคัญก็คือการออกกำลังกาย และการออกกำลังกายที่ดีมากและสามารถทำได้ง่ายก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิค เพราะการออกกำลังกายชนิดนี้ทำให้ได้ประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ปอด หัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต รวมไปถึงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็แข็งแรงเช่นกัน


การออกกำลังกายแบบแอโรบิคคืออะไร 

       การออกกำลังกายแบบแอโรบิค หรือ Aerobic Exercise หมายถึง การออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้อากาศหรือออกซิเจน หรือก็คือต้องหายใจในขณะที่กำลังออกกำลังกายเพื่อนำเอาออกซิเจนไปเป็นตัวช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน


การออกกำลังกายแบบแอโรบิคร่างกายจะปรับตัวอย่างไร

       การออกกำลังกายแบบแอโรบิคทำให้ร่างกายต้องการออกซิเจนอย่างมากที่สุดเพื่อที่จะให้ร่างกายแปลงพลังงานที่สะสมอยู่มาใช้งานได้ ดังนั้นร่างกายก็จะมีการปรับตัวดังนี้

       1.ระบบการหายใจของร่างกายจะทำงานเร็วและแรงมากขึ้น ทำให้ต้องหายใจทางปากเพื่อดูดอากาศหรือออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ได้มากที่สุด


       2.หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเพื่อเร่งการส่งเลือดจากปอดที่เต็มไปด้วยออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในร่างกายให้


       3.หลอดเลือดขยายตัวมากขึ้นเพื่อให้การลำเลียงเลือดในร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น


การทำงานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดขณะออกกำลังกายแอโรบิค

       1.เมื่อเริ่มออกกำลังกายแบบแอโรบิค หลังจากที่หายใจเอาอากาศเข้าไปสู่ร่างกายแล้ว อากาศจะเดินทางไปยังปอดและเดินทางผ่านท่อเล็กๆ มากมายภายในปอดไปยังถุงลม ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ออกซิเจนสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้


       2.หลังจากนั้นกระแสเลือดจะไหลไปยังหัวใจโดยตรง เมื่อหัวใจรับออกวิเจนมากพอแล้วก็จะทำการส่งเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆ ของร่างกายต่อไป


       3.หลังจากส่วนต่างๆ ของร่างกายได้รับออกซิเจนแล้วก็จะไหลกลับเข้ามาที่หัวใจและส่งไปยังปอดต่อไปเพื่อรับออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายอีกครั้ง


หากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอขณะออกกำลังกายจะเป็นอย่างไร

       การออกกำลังกายแบบแอโรบิค ร่างกายต้องการออกซิเจนเพื่อไปช่วยในการเผาผลาญพลังานในร่างกายมาใช้งาน แต่หากร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอก็จะทำให้การเผาผลาญพลังงานน้อยลงจนอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  ร่างกายก็จะสับเปลี่ยนไปเผาผลาญไกลโคเจนที่อยู่ในกล้ามเนื้อแทน

       ซึ่งเป็นการเผาผลาญพลังงานแบบที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนเข้าช่วย  แต่ ข้อเสียคือทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลง และยังให้พลังงานน้อยกว่าด้วย


ออกกำลังกายแบบแอโรบิคเท่าไหนจึงจะพอ

       การออกกำลังกายแบบแอโรบิคต้องการความต่อเนื่อง และระยะเวลาการออกกำลังกายที่นานพอจึงจะมีประโยชน์  ดั้งนั้นจึงไม่จำเป็นต้องออกอย่างหนักแต่ต้องออกให้พอเหนื่อยและใช้ระยะเวลาการออกไม่น้อยกว่า 20 นาที


การออกกำลังกายแบบแอโรบิคมีอะไรบ้าง

       การออกกำลังกายแบบแอโรบิคได้แก่ การวิ่งระยะไกล ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน การเดินเร็ว ปีนเขา การเต้น การกระโดดเชือก และอื่นๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการออกกำลังกาย และทำให้ต้องหายใจเข้าเยอะๆ

       ที่พูดมานี้ ล้วนเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิค


ข้อดีของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคมีอะไรบ้าง

       1.ทำให้หัวใจและระบบไหลเวียนเลือดแข็งแรง - เพราะหัวใจได้ฝึกบีบและคลายตัวอยู่บ่อยๆ หลังจากนั้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงก็จะไม่ต้องบีบและคลายตัวบ่อย ทำให้ไม่เหนื่อยง่ายตอนออกกำลังกายแบบแอโรบิค


       2.ทำให้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้น - การออกกำลังกายแบบแอโรบิคจะทำให้เซลล์ที่มีหน้าที่เผาผลาญพลังงานเพิ่มจำนวนมากขึ้นจึงเป็นสาเหตุให้คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำไม่ค่อยอ้วนเพราะมีระบบเผาผลาญที่ดี

- END -