Monday, March 30, 2020

change grips


เปลี่ยนรูปแบบการจับ

change grips

      เวลาที่เราอ่านต้นฉบับ เขาจะเขียนว่า "จะพัฒนากล้ามเนื้อได้ดีนั้น ต้องเปลี่ยนท่าบริหารบ้าง และเปลี่ยน รูปแบบการจับ บ้าง"

       คำว่า เปลี่ยนรูปแบบการจับในที่นี้ เป็นภาษาอังกฤษก็คือ change grips / ซึ่งเพื่อนสมาชิกบางท่านอาจไม่เข้าใจว่า เปลี่ยนรูปแบบการจับ ( change grips ) มันคืออะไร

       ที่ไม่เข้าใจก็เพราะมันไม่ได้บอกว่า ไอ้ที่ว่าเปลี่ยนการจับน่ะ คือให้เปลี่ยนไปเป็นการจับแบบไหน เช่น ก่อนหน้านี้ เคย "คว่ำมือ" จับบาร์เบลล์อยู่  ก็บอกมาเลยสิว่า ให้เปลี่ยนเป็น "หงายมือ" จับบาร์เบลล์ ฯลฯ


       เพื่อนสมาชิกอย่าไปหงุดหงิดเลยครับ ( ว่า ทำไมไม่บอกให้ชัดเจนว่า เปลี่ยนรูปแบบการจับน่ะ คือให้เปลี่ยนไปเป็นจับแบบไหน )  เพราะการที่ต้นฉบับเขียนไว้เพียงสั้นๆว่า change grips ก็เหมือนการเปิดเอาไว้หลายช่องทางว่า จะ เปลี่ยนการจับไปเป็นอะไรก็ได้ ขอให้เปลี่ยนก็แล้วกัน

       ดังนั้น ในที่นี้ ผมจึงเอารูปแบบการจับต่างๆมาให้ดู เพื่อให้เข้าใจความหมายศัพท์ change grips นะครับ / คือคำว่า change grips มันใช้ได้กับทั้ง การหงายมือ ,การคว่ำมือ ,การเอานิ้วโป้งกำรอบบาร์ - ไม่กำรอบบาร์ ,การจัดระยะห่างระหว่างมือทั้งสองข้าง ,การใช้อุปกรณ์มือเดียว ,การใช้อุปกรณ์เชือก ฯลฯ ทั้งหมดนี้ ถือว่าอยู่ในความหมายของคำว่า chage grips ทั้งสิ้นนะครับ  / ก็หมายความว่า ก่อนหน้านี้ ถ้าคุณเคยจับ ( grips ) อุปกรณ์ด้วยวิธีใดอยู่ ก็ขอให้เปลี่ยนการจับ ( change grips ) ไปใช้การจับรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งข้างล่างนี้ ที่ไม่ซ้ำกับของเดิมที่คุณเคยจับ ( grips ) อยู่นะครับ

- END -