Tuesday, March 31, 2020

Explosively movement


Explosively movement

( ระเบิดจังหวะ )

     การระเบิดจังหวะ หรือการบริหารแบบ Explosively movement  นั้น ก็คือการ "กระชากหรือกระตุกจังหวะอย่างแรง" นั่นเอง

       เพื่อให้มองเห็นภาพของการบริหารแบบ Explosively movement ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผมจึงขอนำตัวอย่างการบริหารท่า Barbell Rows แบบ Explosively movement เอามาให้ดูนะครับ

       โดยให้เพื่อนสมาชิก ดูตามช่วงเวลาที่ผมกำหนดไว้ก็พอนะครับ ( ที่ผมกำหนดไว้เป็น ตัวหนังสือสีแดง ข้างล่างนี้น่ะครับผม )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

- END -