Tuesday, March 31, 2020

Flat bench pressesFlat bench presses

ท่านอนดันหน้าอกบนม้าราบ

      ในกรณีที่หนังสือต้นฉบับ บอกว่าให้ใช้ท่านอนดันหน้าอกบนม้าราบ (Flat bench presses) ก็แสดงว่าผู้พูดไม่ได้เน้นว่าต้องใช้ บาร์เบลล์ หรือ ดัมเบลล์ หรือ เครื่องสมิทแมชชีน หรืออุปกรณ์แมชชีนแบบนอนเล่น ,หรืออุปกรณ์แฮมเมอร์ (ปรากฏในภาพข้างล่าง)

       ดังนั้น เมื่อบอกว่าให้บริหารโดยใช้ท่านอนดันหน้าอกบนม้าราบ (Flat bench presses) ก็ให้เพื่อนสมาชิกเลือกท่าบริหารดังข้างล่างนี้ ท่าใดท่าหนึ่งไปใช้ได้เลยครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

(ภาพบน) นอนดันหน้าอกบนม้าราบ ด้วย"บาร์เบลล์"


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

(ภาพบน) นอนดันหน้าอกบนม้าราบ ด้วย"ดัมเบลล์"


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

(ภาพบน) นอนดันหน้าอกบนม้าราบ ด้วย"เครื่องสมิทแมชชีน"


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

(ภาพบน) นอนดันหน้าอกบนม้าราบ ด้วย"แมชชีน"


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

(ภาพบน) นอนดันหน้าอกบนม้าราบ ด้วย"อุปกรณ์แฮมเมอร์"

- END -