Monday, March 30, 2020

Deadlift


Deadlift

ท่าเด้ดลิฟท์ 

      ในกรณีที่หนังสือต้นฉบับ พูดว่าให้บริหารท่า เด้ดลิฟท์ ( Deadlift ) นั้น จะหมายถึงการบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง โดยใช้บาร์เบลล์ด้วยท่าข้างล่างนี้ครับ 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

(ภาพบน) เมื่อพูดคำว่า Deadlift เฉยๆ จะหมายถึงท่าข้างบนนี้

      แต่ความจริงแล้ว ท่า เด้ดลิฟท์ (Deadlifts) มีอยู่ 2 แบบ  คือ เด้ดลิฟท์ เพื่อเล่นกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง และ เด้ดลิฟท์เพื่อเล่นกล้ามต้นขาด้านหลัง  โดยจะอธิบายให้ฟังดังนี้ครับ


Deadlifts เพื่อเล่นหลังส่วนล่าง  มีลักษณะเฉพาะตัวคือ

1.ใช้บาร์เบลล์เป็นหลัก

2.จุดประสงค์คือเพื่อเล่นกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง

3.เวลาเล่น จะหงายมือขวา แล้วคว่ำมือซ้าย หรือจะคว่ำมือลงทั้งสองข้างก็ได้

4.นิยมใช้น้ำหนักมากๆ (ดูขนาดน้ำหนักที่เขาใช้วอร์มแล้วกันครับ)

     5.(ภาพบน) ใน 1 เซทที่บริหาร แผ่นบาร์เบลล์ต้อง แตะพื้น ทุกครั้งที่บริหาร หมายความว่า ถ้าในหนึ่งเซทให้ทำ 8 ครั้ง แผ่นบาร์เบลล์ก็จะแตะพื้นทั้ง 8 ครั้งเลย

       6.ชื่อที่เรียกท่าเด้ดลิฟท์สำหรับบริหารหลังส่วนล่างคือ Deadlifts หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Convention Deadlifts  (โปรดจำไว้ว่า Deadlifts สำหรับเล่นกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนั้น  แผ่นบาร์เบลล์จะต้องแตะพื้นทุกครั้ง เพื่อเป็นการให้กล้ามหลังได้พักเล็กน้อยก่อนที่จะยกขึ้นในครั้งถัดไป)


Deadlifts เพื่อเล่นกล้ามต้นขาด้านหลัง  มีลักษณะเฉพาะตัวคือ

 1. ใช้บาร์เบลล์ หรือ  ดัมเบลล์ก็ได้

2.จุดประสงค์คือเพื่อเล่นกล้ามต้นขาด้านหลัง (Hamstrings)

3.ไม่ว่าจะใช้บาร์เบลล์หรือดัมเบลล์ก็จะใช้ น้ำหนักเบา เป็นหลัก

4.ชื่อที่ใช้เรียก ท่าเด้ดลิฟท์สำหรับเล่นต้นขาด้านหลัง มีความแตกต่างกันสองแบบ ดังนี้คือ

               แบบที่ 1 (ภาพบน) จะมีคำว่า Stiff - legged อยู่ด้านหน้าคำศัพท์ เช่น Stiff - legged deadlifts with barbell หรือ Stiff - legged deadlifts with dumbbells มีลักษณะเฉพาะตัวคือ หัวเข่าทั้งข้างซ้ายและขวาจะอยู่ติดกันตลอดเวลาที่บริหารในแต่ละเซท ลักษณะเวลาบริหาร ก็จะเหมือนในสองภาพข้างบนนี้

              แบบที่ 2 (ภาพบน) จะเป็นท่าเฉพาะ  ที่ถูกตั้งชื่อว่า Romanian Deadlifts ซึ่งท่านี้จะต่างจาก Deadlifts ธรรมดาคือ

                           2.1 Romanian Deadlifts เอาไว้เล่นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง แต่ Deadlifts เอาไว้เล่นกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง

                           2.2 ในแต่ละเซท ถ้าเป็นท่า Romanian Deadlifts จะไม่มีการเอาแผ่นบาร์เบลล์แตะไปที่พื้นเลย จนกว่าจะครบเซทเท่านั้น (ดูรายละเอียดวิธียกได้โดยคลิ๊กที่นี่) ในขณะที่ ถ้าเป็นท่า Deadlifts ธรรมดา (หรือที่เรียกว่า Conventional Deadlifts นั้น) แผ่นบาร์เบลล์จะแตะพื้นทุกครั้งที่บริหารเลย

- END -