Tuesday, March 31, 2020

Flared out elbows


Flared out elbows

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน )  Flared out elbows ก็คือการ "กางข้อศอก ออกไปทางด้านข้าง แบบทำมุม 90 องศากับลำตัว" เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ภาพข้างบนนี้ ก็เป็นการ "กางข้อศอก ออกไปทางด้านข้างฯ" ( Flared out elbows )  ด้วยเช่นกัน

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) สรุปอีกทีว่า ถ้าจับบาร์ โดยแนวของข้อศอก อยู่ในแนวของ ลูกศรสีเขียว ในภาพข้างบนนี้ มันคือการวางตำแหน่งข้อศอกแบบ ซุกข้อศอกเข้าข้างใน  ( Tucked in elbows ) 

       ส่วนการจับบาร์ โดยแนวของข้อศอก อยู่ในแนวของ ลูกศรสีแดง ในภาพข้างบนนี้ มันคือการวางตำแหน่งข้อศอกแบบ กางข้อศอกออก ( Flared out elbows ) นั่นเองครับ

- END -