Monday, March 30, 2020

Change your grip is change how the exercises hit your muscles


Change your grip is change how the exercises hit your muscles


   คำพูดที่ว่า Change your grip is change how the exercises hit your muscles นั้น ก็คือการที่ต้นฉบับบอกว่า การเปลี่ยนวิธีการจับ มีผลต่อกล้ามเนื้อที่จะได้รับการบริหาร / เพื่อขยายความในส่วนนี้ให้เข้าใจดียิ่งขึ้น ผมจึงขอยกเป็นภาพมาให้ดูดังข้างล่างนี้นะครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

    ภาพบน ) สมมติว่าในครั้งแรก เราจับบาร์เบลล์แบบคว่ำมือ แล้วบริหารท่า Barbell Rows แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ / กล้ามเนื้อบริเวณหลัง ที่จะต้องออกแรง เพื่อจะยกบาร์เบลล์ขึ้นจากพื้นในครั้งนี้ ก็คือกล้ามเนื้อข้างล่างนี้ ( จริงๆแล้ว กล้ามแขน ก็ต้องช่วยออกแรงด้วย แต่ผมขอละเอาไว้ก่อน ขอให้ดูที่กล้ามหลังอย่างเดียว จะได้ไม่งงนะครับ )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) การคว่ำมือจับบาร์เบลล์ แล้วบริหารด้วยท่า Barbell Rows ปรากฏว่ามีกล้ามเนื้อที่ออกแรงเป็นแบบในภาพข้างบนนี้ ( สมมตินะครับ ) ซึ่งก็คือ กล้ามเนื้อสีม่วง และ กล้ามเนื้อสีน้ำเงิน ที่เห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้

       คราวนี้ เราลองมาเปลี่ยนการจับดูบ้าง ดังที่เห็นในภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

    ภาพบน ) คราวนี้ เราได้เปลี่ยนการจับ ( ซึ่งก็คือศัพท์ Change your grip ) จากการจับแบบคว่ำมือก่อนหน้านี้ มาเป็นหงายมือ แล้วเราก็บริหารท่า Reverse Barbell Rows แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ / กล้ามเนื้อบริเวณหลัง ที่จะต้องออกแรง เพื่อจะยกบาร์เบลล์ขึ้นจากพื้นในครั้งนี้ ก็คือกล้ามเนื้อข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) การหงายมือจับบาร์เบลล์ แล้วบริหารด้วยท่า Reverse Barbell Rows ปรากฏว่ามีกล้ามเนื้อที่ออกแรงเป็นแบบในภาพข้างบนนี้ ( สมมตินะครับ ) ซึ่งก็คือ กล้ามเนื้อสีม่วง และ กล้ามเนื้อสีเขียว ที่เห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้


       สรุปว่า ในคำศัพท์เต็มคือ Change your grip is change how the exercises hit your muscles ก็คือแยกได้สองท่อน คือ

       Change your grip

       
is change how the exercises hit your muscles

       โดยท่อนแรกก็คือรูปข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) คำว่า Change your grip ก็คือการเปลี่ยนจากการจับแบบคว่ำมือ เป็นการจับแบบหงายมือ

       ซึ่งผลของการ Change your grip ก็คือ is change how the exercises hit your muscles ดังภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) ข้างบนนี้คือ is change how the exercises hit your muscles

       ก็คือว่า ตอนที่จับแบบคว่ำมือนั้น กล้ามเนื้อสีน้ำเงิน ต้องออกแรง ( hit your muscles ที่บริเวณ กล้ามเนื้อสีน้ำเงิน )  แล้วพอเปลี่ยนเป็นการจับแบบหงายมือ  ก็เปลี่ยน ( change ) จาก กล้ามเนื้อสีน้ำเงิน มาเป็น กล้ามเนื้อสีเขียว เป็นผู้ออกแรง hit your muscles ที่บริเวณ กล้ามเนื้อสีเขียว )

       ( ส่วนการที่ผมไม่พูดเรื่อง กล้ามเนื้อสีม่วง ก็เพราะว่า ไม่ว่าจะจับแบบคว่ำมือ หรือจับแบบหงายมือ กล้ามเนื้อสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ก็จะต้องออกแรงเสมอ  ก็เลยไม่อยู่ในความหมายของคำว่า "Change" ที่เรากำลังพูดถึงนั่นเองครับ )

       คำว่า Change your grip is change how the exercises hit your muscles  นั้น ใช้ได้กับการบริหารกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ได้ด้วยนะครับ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นการบริหารกล้ามปีกอย่างเดียว


- END -