Monday, March 30, 2020

การวางเท้า


การวางเท้า

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ในหนังสือต้นฉบับ เขาจะเขียนข้อความไว้แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ   ถ้าอ่านแบบผ่านๆ มันก็เหมือนไม่มีอะไร  แต่ถ้ามาวิเคราะห์กัน ก็จะเห็นว่ามันมีส่วนสำคัญที่เราอาจละเลยไปได้ / ดังนั้น เรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับ 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ประการแรกที่จะเอามาวิเคราะห์ ก็คือคำว่า ท่า hack squats ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ / เหตุที่ต้องวิเคราะห์ก็เพราะว่า ...

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) ในข้อความต้นฉบับ บอกเพียงแค่ว่าแชมป์ ( ที่พูดข้อความนี้ ) บริหารท่า Hack Squat / แต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่า ท่า Hack Squat นั้น มันทำได้สองแบบคือ แบบที่ Hack Squat ด้วยแมชชีน และแบบที่ Hack Squat ด้วยบาร์เบลล์ เหมือนที่เห็นในสองภาพข้างบนนี้

       ถ้าอย่างนั้น ที่แชมป์พูดนี้  เขาจะหมายถึง Hack Squat อันไหนกันแน่ ระหว่าง Hack Squat ด้วยแมชชีน กับ Hack Squat ด้วยบาร์เบลล์?

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) เมื่อเราไปดูที่บริเวณท้ายๆของข้อความ ปรากฏว่ามันมีคำพูดที่ว่า put my feet forward ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ / นั่นก็หมายความว่า ท่า Hack Squats ที่ว่านี้ จะต้องเป็นท่าที่สามารถเลื่อนตำแหน่งเท้าไปทางด้านหน้าได้ ( put  feet forward )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) นั่นก็หมายความว่าเราตัดท่า Hack Squat ด้วยบาร์เบลล์ไปได้เลย ก็เพราะว่าในท่า Hack Squat ด้วยบาร์เบลล์นั้น เราไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งเท้าไปข้างหน้าได้ ( คือเท้าต้องยืนอยู่กับที่ตรงๆ เพื่อรักษาความสดุลในการยืน )  เพราะถ้าเราเลื่อนเท้าเมื่อไร เราก็จะล้มทันที

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) ในขณะที่การบริหารท่า Hack Squat ด้วยแมชชีนนั้น เราสามารถเลื่อนตำแหน่งเท้าไปข้างหน้าได้  คือเราสามารถเลื่อนเท้าไปข้างหน้า ( หมายถึงตำแหน่งที่สูงขึ้น ) หรือจะวางไว้ที่บริเวณไหนก็ได้บนแผ่นเหล็กที่รองเท้าเราอยู่ / คือแม้ว่าเราจะเลื่อนเท้าไปข้างหน้า เราก็ไม่เสียสมดุลจนล้ม หรือตกจากอุปกรณ์แมชชีน นั่นเป็นเพราะว่าหลังของเรา มันเอนนาบไปกับเบาะของอุปกรณ์ Hack Squat Machine อยู่แล้ว เหมือนที่เห็นในรูปข้างบนนี้


       สรุปในส่วนนี้ก่อนว่า ท่า Hack Squat ที่แชมป์คนนี้พูดไว้นั้น หมายถึง Hack Squat ด้วยแมชชีนนั่นเอง ( แม้ว่าแชมป์จะไม่ได้พูดตรงๆ แต่การที่เขาพูดว่าสามารถเคลื่อนตำแหน่งเท้าไปข้างหน้าได้  นั่นก็แปลว่า มันคือการบริหาร Hack Squat ด้วยแมชชีนนั่นเอง ) 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) คราวนี้เรากลับมาดูที่คำพูดของแชมป์อีกครั้งครับ เป็นดังนี้

       เขาพูดถึงท่า Hack Squat และท่า Leg Presses ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้


       โดยแชมป์เขาบอกว่า สองท่านี้ ( คือ Hack Squat และ Leg Presses ) สามารถเลื่อนตำแหน่งเท้าไปข้างหน้าได้  คือบอกว่า put my feet forward ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้


      และสองท่านี้ ( คือ Hack Squat และ Leg Presses ) ก็สามารถเลื่อนตำแหน่งกลับมาให้อยู่ในแนวเดียวกับสะโพกได้  คือบอกว่า under my hips ตรงที่ ลูกศรสีน้ำเงิน ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้


       ดังนั้น เราจึงต้องมาดูกันว่าไอ้เจ้าคำว่า put my feet forward และคำว่า under my hips สำหรับท่า Hack Squat และท่า Leg Presses มันเป็นอย่างไร( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) เริ่มต้นวิเคราะห์กันด้วยท่า Hack Squat แบบ under my hips ก่อน ซึ่งคำว่า under my hips ในที่นี้ ก็คือการที่เราบริหารท่า Hack Squat โดยวางตำแหน่งเท้า ให้อยู่ในแนวเดียวกันกับ "เส้นสมมติ" ที่ลากตรงตั้งแต่บริเวณสะโพกลงไป ( ซึ่ง เส้นสมมติ ที่ว่านี้ ผมทำให้เห็น โดยลากเป็น เส้นประสีม่วง ตามที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )

       พูดง่ายๆคือ ภาพข้างบนนี้ ก็คือการบริหารท่า Hack Squat แบบ under hips นั่นเอง


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) จากภาพข้างบนนี้ จะเห็นได้ว่า เท้าของคุณผู้หญิง ไม่ได้วางไว้ในแนวเดียวกับเส้นที่ลากจะสะโพกลงมา ( เส้นที่ว่านี้ ก็คือ "เส้นสมมติ" ที่ผมทำเป็น เส้นประสีม่วง ที่เห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้ )

       โดยเท้าของคุณผู้หญิงท่านนี้ ได้ถูกยกสูงขึ้นไปทางด้านบน โดยมีระยะห่างเท่ากับ ปีกกาสีเขียว ที่เห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้ ( หมายถึงว่า ปีกกาสีเขียว ก็คือระยะห่างระหว่างตำแหน่งเท้าของผู้หญิง ที่ห่างออกจากแนวของ เส้นประสีม่วง นั่นเอง )

       การที่คุณผู้หญิงข้างบนนี้ วางเท้าไปทางด้านบน จนห่างจากแนวของสะโพก ( แนวของสะโพก ก็คือ เส้นประสีม่วง ) ก็คือการที่คุณผู้หญิงคนนี้กำลังวางเท้าแบบ put feet forward นั่นเอง

       พูดง่ายๆว่า ในภาพข้างบนนี้ ก็คือการบริหารท่า Hack Squat แบบ put feet forward นั่นเองครับ


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) อันต่อมา เรามาดูท่า Leg Press แบบ under my hips กัน

       คำว่า under my hips ในที่นี้ ก็คือการที่เราบริหารท่า Leg Press โดย วางตำแหน่งเท้าให้อยู่ในแนวเดียวกันกับ "เส้นสมมติ" ที่ลากตรงตั้งแต่บริเวณสะโพกขึ้นไป ( ซึ่ง เส้นสมมติ ที่ว่านี้ ผมทำให้เห็น โดยลากเป็น เส้นประสีม่วง ตามที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )

       พูดง่ายๆคือ ภาพข้างบนนี้ ก็คือการบริหารท่า Leg Press แบบ under hips นั่นเองครับ 


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ส่วนในภาพข้างบนนี้ จะเห็นได้ว่า เท้าของคุณผู้หญิง ไม่ได้วางไว้ในแนวเดียวกับ เส้นสมมติ ที่ลากจากสะโพกขึ้นไปเหมือนในภาพก่อนหน้านี้  ( "เส้นสมมติ" ก็คือเส้นที่ผมทำเป็น เส้นประสีม่วง ที่เห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้ )

       โดยเท้าของคุณผู้หญิงท่านนี้ ได้ถูกยกสูงขึ้นไปทางด้านบน โดยมีระยะห่างเท่ากับ ปีกกาสีเขียว ที่เห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้ ( หมายถึงว่า ปีกกาสีเขียว ก็คือระยะห่างระหว่างตำแหน่งเท้าของผู้หญิง ที่ห่างออกจากแนวของ เส้นประสีม่วง นั่นเอง )

       การที่คุณผู้หญิงข้างบนนี้ วางเท้าขึ้นไปทางด้านบน จนห่างจากแนวของสะโพก ( แนวของสะโพก ก็คือ เส้นประสีม่วง ) ก็คือการที่คุณผู้หญิงคนนี้กำลังวางเท้าแบบ put feet forward นั่นเอง

       พูดง่ายๆว่า ในภาพข้างบนนี้ ก็คือการบริหารท่า Leg Press แบบ put feet forward นั่นเองครับ


       ณ.ตอนนี้ เพื่อนสมาชิกก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่า ท่า Hack Squat แบบ under hips เป็นอย่างไร และแบบ put feet forward เป็นอย่างไร? / ท่า Leg Press แบบ under hips เป็นอย่างไร และแบบ put feet forward เป็นอย่างไร?

       ตอนนี้เรากลับไปดูในรูปประโยคกันอีกครั้งครับ


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ยังเหลือประเด็นสุดท้ายที่เราต้องดูกัน นั่นก็คือ

       คำว่า wide stance on one and a narrow stance on the other ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้


       คำว่า put my feet forward one workout and back under my hips the next ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้


       ซึ่งผมคิดว่า การที่จะอธิบายการศัพท์ข้างบนนี้ได้ ควรจะอธิบายแบบเป็นรูปธรรม คือมีภาพประกอบ / โดยเอาความรู้ก่อนหน้านี้ ( ซึ่งก็คือความรู้เกี่ยวกับท่า Hack Squat และท่า Leg Press ที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ )  เอามาผสมปนเป รวมเข้ากันไปด้วยเลย 

       พูดง่ายๆว่า สิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ส่วนบนสุดของหน้าเวบนี้  จนถึงจุดที่เพื่อนสมาชิกกำลังอ่านอยู่ที่บรรทัดนี้  สามารถสรุปเป็นการปฏิบัติได้ดังนี้


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ก่อนอื่น ให้สมมติก่อนว่า เราฝึกกล้ามต้นขาอาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยฝึกในวันพุธวันเดียว

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

   ภาพบน ) ดังนั้น คำพูดข้างบนนี้ จึงสามารถอธิบายเป็นรูปธรรม ดังข้างล่างนี้ 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) คือหมายความว่า ในวันพุธแรกของเดือน คุณจะบริหารต้นขากี่ท่าก็ได้ แต่จะต้องมี ท่าบังคับ 2 ท่าข้างบนนี้อยู่ด้วย คือ


       ท่า Hack Squat แบบ เท้ากว้าง ( Wide Stance )


       ท่า Leg Press แบบ เท้าแคบ ( Narrow Stance )


       เหตุผลที่ท่าหนึ่งต้องถ่างเท้าให้กว้าง ในขณะที่อีกท่าหนึ่งต้องหุบเท้าให้แคบ ก็เพราะ ต้นฉบับพูดว่า "wide stance on one and a narrow stance on the other"


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

       ภาพบน ) คือหมายความว่า ในวันพุธที่สองของเดือน คุณจะบริหารต้นขากี่ท่าก็ได้ แต่จะต้องมี ท่าบังคับ 2 ท่าข้างบนนี้อยู่ด้วย คือ


       ท่า Hack Squat แบบ เท้าแคบ ( Narrow Stance )


       ท่า Leg Press แบบ เท้ากว้าง ( Wide Stance )


       เหตุผลที่ท่าหนึ่งต้องถ่างเท้าให้กว้าง ในขณะที่อีกท่าหนึ่งต้องหุบเท้าให้แคบ และสลับกันกับพุธแรกของเดือน ก็เพราะว่าต้นฉบับพูดว่า "wide stance on one and a narrow stance on the other and the next workout I’ll change that "

       คำว่า and the next workout I’ll change that ก็คือการที่ยังคงความหมายของคำว่า ท่าหนึ่งให้เล่นเท้ากว้าง อีกท่าหนึ่งให้เล่นเท้าแคบ "แล้วสลับกันในการฝึกครั้งต่อไป" ซึ่งการฝึกครั้งต่อไป ก็คือวันพุธที่สองของเดือน / นั่นก็คือ ท่าที่พุธแรก เล่นแบบเท้ากว้างเอาไว้ ( ซึ่งก็คือท่า Hack Squat ที่เราเล่นเท้ากว้างไว้ในวันพุธแรก ) ก็ให้เปลี่ยนมาเล่นแบบเท้าแคบในวันพุธที่สอง / ส่วนอีกท่าหนึ่ง ที่เราเล่นเท้าแคบไว้ในพุธแรก ( ซึ่งก็คือท่า Leg Press ซึ่งเราเล่นแบบเท้าแคบไว้ในพุธแรก ) ก็ให้เปลี่ยนรมาเล่นแบบเท้ากว้างในพุธที่สอง  - ไม่งงนะครับ   


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) คือหมายความว่า ในวันพุธที่สามของเดือน คุณจะบริหารต้นขากี่ท่าก็ได้ แต่จะต้องมี ท่าบังคับ 2 ท่าข้างบนนี้อยู่ด้วย คือ


       ท่า Hack Squat แบบ เอาเท้าเลื่อนขึ้นไปข้างบน ( feet forward )


       ท่า Leg Press แบบ เอาเท้าเลื่อนขึ้นไปข้างบน ( feet forward )


       เหตุผลที่ต้องเอาเท้าเลื่อนขึ้นไปข้างบน "ทั้งสองท่าเลย" ( คือทั้งท่า Hack Squat และท่า Leg Press ) ก็เพราะว่า ต้นฉบับพูดเพียงแต่ว่า put my feet forward one workout  แต่ ไม่ได้บอกว่า feet forward on one and under my hips on the other


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

       ภาพบน ) คือหมายความว่า ในวันพุธที่สี่ของเดือน คุณจะบริหารต้นขากี่ท่าก็ได้ แต่จะต้องมี ท่าบังคับ 2 ท่าข้างบนนี้อยู่ด้วย คือ


       ท่า Hack Squat แบบ ให้เท้าอยู่ในแนวเดียวกับสะโพก ( under hips )


       ท่า Leg Press แบบ ให้เท้าอยู่ในแนวเดียวกับสะโพก ( under hips )


       เหตุผลที่ต้องเอาเท้าเลื่อนขึ้นไปข้างบน "ทั้งสองท่าเลย" ( คือทั้งท่า Hack Squat และท่า Leg Press ) ก็เพราะว่า ต้นฉบับพูดเพียงแต่ว่า put my feet forward one workout and back under my hips the next  แต่ ไม่ได้บอกว่า back under my hips on one and feet forward on the other.

       สรุปว่า ตามคำพูดที่แชมป์พูดมานั้น  ก็ให้เพื่อนสมาชิกดูวิธีปฏิบัติแบบเป็นรูปธรรม โดยไล่ดูรูปที่ผมนำมาแปะไว้ตั้งแต่ "พุธแรกของเดือน" ไล่มาจนถึง "พุธที่สี่ของเดือน" เลยนะครับ


       เพื่อนสมาชิกบางท่านที่ซื้อตำราเล่มนี้มาอ่าน บางทีก็อาจคิว่า "เวบเพาะกาย" ของผมไม่สำคัญ เพราะตัวคุณก็ซื้อหนังสือต้นฉบับอ่านอยู่แล้ว

       ความคิดอย่างนี้ ไม่เป็นผลดีกับการฝึกของคุณเลย  เพราะว่า ใน "เวบเพาะกาย" ของผม จะมีคำวิเคราะห์ และคำขยายความ แบบที่ในหนังสือต้นฉบับไม่มี


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) นั่นหมายความว่า เวลาที่คุณอ่านหนังสือต้นฉบับ คุณอาจเห็นข้อความแค่ 4 บรรทัดข้างบนนี้ ซึ่งคุณก็อ่านผ่านๆไป

       แต่พอผมเอา 4 บรรทัดข้างบนนี้มาวิเคราะห์ มาขยายความให้คุณแล้ว คุณจะเห็นได้ว่าคุณได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย

       นั่นก็หมายความว่า ถ้าคุณไม่ได้อ่านสิ่งที่ผมวิเคราะห์ให้ในเวบหน้านี้  คุณก็อาจพลาดข้อมูลดีๆที่ทางแชมป์เขาพูดให้คุณฟัง ( คือตัวข้อมูลดีๆ มันแฝงอยู่ในตัวหนังสือที่แชมป์พูดนั่นเอง แต่คุณไม่ทันได้วิเคราะห์ / ซึ่งผมก็ได้ทำหน้าที่วิเคราะห์แทนคุณแล้วครับ )

       ดังนั้น ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกได้ "เห็นความสำคัญ" ของเวบเพาะกายของเราด้วยนะครับ  เพราะมันจะช่วยทำให้การฝึกของคุณดีขึ้น  คือคุณจะได้รู้รายละเอียดของความรู้ในเชิงลึก แบบที่ตำราที่พิมพ์ขายนั้น บางทีก็เข้าไม่ถึงนั่นเองครับ


ของฝาก - ที่สำคัญมากๆ ก็คือเลือกอาจารย์ให้ถูกด้วย ไม่ใช่ว่า อยากเพาะกาย แต่ดันไปให้อาจารย์ฟิตเนสสอน

       มันก็เหมือนอยากเก่งบอล แต่ดันไปให้โค้ชกีฬาบาส สอนนั่นแหละ

       บอล กับบาส มันเป็นลูกบอลกลมๆเหมือนกันก็จริง แต่มันใช้คนละกติกากันเลย

       เพาะกายกับฟิตเนส มันก็ใช้แมชชีน ใช้บาร์เบลล์ ดัมเบลล์เหมือนกัน แต่มันคนละกีฬากันเลย

       คือถ้าคุณไปหาโค้ชฟิตเนส แล้วบอกเขาว่า "ผมอยากเพาะกาย" แล้วโค้ขคนนั้น ก็บอกว่า "ได้ๆ เดี๋ยวสอนเพาะกายให้" ( เพราะไม่อยากพูดขัดใจลูกค้า ) แล้วโค้ชคนนั้น ก็ให้คุณไป วิ่งบนลู่วิ่งก่อนเล่นเวทล่ะก็ นั่นมันเป็นกีฬาฟิตเนสแล้วครับ / ในกรณีนี้ แนะนำว่าให้คุณฝึกเองดีกว่า ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างโค้ชคนนี้แล้ว เพราะเห็นได้ชัดแล้วว่า เขากำลังทำให้คุณสับสนระหว่างฟิตเนส กับเพาะกาย / คือไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินจ้างโค้ชนะครับ  เงินน่ะเรามี แต่การจ้างโค้ชคนนี้ มันไม่เป็นผลดีกับการเพาะกายของเราแน่ๆแล้ว เพราะเขากำลังยัดเยียดกีฬาฟิตเนสเข้ามาให้เรา  ซึ่งมันจะยิ่งทำให้คุณสับสน

       ไม่ใช่ว่าโค้ชคนนั้นสอนผิดนะครับ  เพียงแต่ว่า สิ่งที่เขาสอน มันเป็นกีฬาฟิตเนส ( ที่เขาจบปริญญาตรีมา ) มันไม่ใช่กีฬาเพาะกาย ( อย่างที่คุณต้องการจริงๆ ) น่ะครับ  มันคนละเรื่องกันเลย- END -