Sunday, March 29, 2020

WIDE - GRIP CHIN


WIDE - GRIP CHIN

จังหวะที่ 1 คว่ำมือจับบาร์สำหรับดึงข้อ โดยให้ระยะห่างของมือทั้งสองข้าง กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้  ปล่อยตัวลงอิสระ ส่วนขาทั้งสองข้าง จะปล่อยลงตรงๆหรือจะไขว้ขากันไว้เพื่อกันการแกว่งไปมา ก็ได้

จังหวะที่ 2 ออกแรงจาก กล้ามปีก  ดึงร่างกายขึ้นไปตรงๆ พร้อมกับเริ่มหายใจออก จนกระทั่งยอดอกเกือบแตะขอบบาร์ ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี ค้างไว้ที่จุดสูงสุดนี้ประมาณ 1 วินาที

ค่อยๆผ่อนตัวลงมา พร้อมหายใจเข้า จนเมื่อลงมาอยู่จุดต่ำสุดในจังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"

บริหารซ้ำตั้งแต่ต้น เมื่อกลับมาที่จังหวะที่ 1 อีกครั้ง ก็นับว่า "2"  บริหารแล้วนับเช่นนี้เรื่อยไปเป็น "3" "4"  ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นนับได้ "8" แล้ว ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป

- END -