Sunday, March 15, 2020

Crunch


Crunch

 ให้ทำดังนี้คือ
อาจใช้มือจับที่ขมับ แทนการกอดอกก็ได้ 


ตอนอยู่ใน จังหวะที่ 2 ให้เกร็งหน้าท้อง ไว้ประมาณ 3 วินาที


จาก จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2  ให้หายใจออก


ขาที่พาดไว้ที่เก้าอี้นั้น  ให้ตรึงให้อยู่กับที่ตลอดเวลาที่กำลังบริหารอยู่


ให้พิจารณาด้งนี้คือ 
        สังเกตภาพข้างบนให้ดีจะเห็นว่า แม้เมื่ออยู่สูงสุดแล้ว ช่วงลำตัวก็แทบจะไม่ม้วนขึ้นเลย ท่านี้ทำเพียงแค่ยกช่วงหัวไหล่ และศีรษะขึ้นไปเท่านั้น


       ผู้บริหารอาจเอามือไขว้กันไว้ที่บริเวณหน้าอกในขณะบริหาร เหมือนในภาพข้างบนนี้ก็ได้ครับ       ผู้บริหารอาจเอามือแตะใบหูแต่ละข้าง เหมือนในภาพข้างบนนี้ก็ได้ครับ


- END -