Wednesday, March 11, 2020

ALTERNATING INCLINE DUMBBELL CURLALTERNATING INCLINE DUMBBELL CURL

จังหวะที่ 1 เริ่มด้วยการนั่งบนม้าเอียง และถือดัมเบลล์ไว้ในมือทั้งสองข้าง เหยียดแขนตรง  หันฝ่ามือเข้าหาลำตัวก็ได้ (ในรูปไม่ได้หันฝ่ามือเข้าหาลำตัว แต่ท่าที่ถูกจริงๆแล้ว จะต้องหันฝ่ามือเข้าหาตัวครับ นั่นเป็นเพราะนายแบบคนนี้ บริหารมาหลายปีแล้ว จึงอาจต้องการพลิกแพลงท่าบริหารบ้าง),หันหน้าตรงไปข้างหน้า (ในภาพนั้น ผู้บริหารกำลังมองกล้ามเนื้อไบเซบอยู่ แต่ที่ถูกแล้วจะต้องมองตรงไปข้างหน้าครับ) จากนั้นทำความรู้สึกว่าร่างกายทั้งหมดถูกล็อคเอาไว้กับที่

จังหวะที่ 2 เริ่มจากแขนซ้ายก่อน โดยออกแรงจาก กล้ามไบเซบ (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) ทางข้างซ้าย ม้วนข้อยกดัมเบลล์ขึ้นมาพร้อมกับค่อยๆหมุนข้อมือ พร้อมกับเริ่มหายใจออก (ลองสังเกตดูที่แขนข้างที่ยังไม่ได้ยกลูกดัมเบลล์ขึ้นมานะครับ เขาจะหันฝ่ามือข้างนั้นเข้าหาตัวตลอดเวลา เหตุผลก็เพื่อเวลายกลูกดัมเบลล์แต่ละข้างขึ้นมา จะได้มีการหมุนข้อมือ เพื่อการเคลื่อนไหวกล้ามไบเซบด้วยครับ ซึ่งคุณอาจทดลองในตอนนี้เลยก็ได้ว่า เมื่อคุณหมุนข้อมือ กล้ามไบเซบคุณจะขยับขึ้นลงด้วยครับ เราก็นำหลักการนั้นมาใช้ในการบริหารท่านี้แหละครับ) โดยทำความรู้สึกว่าร่างกายทั้งตัว ขยับได้แค่ แขนท่อนปลาย (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) ของข้างซ้ายเท่านั้น นอกนั้นต้องอยู่นิ่งหมด ให้ยกดัมเบลล์ขึ้นมาจนกระทั่งเมื่อดัมเบลล์อยู่ที่จุดสูงสุดในจังหวะ 2 นั้นฝ่ามือก็จะหงายพอดี และหายใจออกหมดปอดพอดี ให้ค้างอยู่ในจังหวะนี้ประมาณ 2 วินาที

จังหวะที่ 3 ค่อยๆลดดัมเบลล์ข้างซ้ายลงอย่างช้าๆ และเริ่มหมุนข้อมือ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนกระทั่งดัมเบลล์ลงไปอยู่ในจุดต่ำสุด ตามจังหวะที่ 3 ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี และฝ่ามือหันเข้าหาลำตัวเหมือนเดิม แล้วนับว่า "1" 

จังหวะที่ 4 ยกแขนขวาขึ้นมา ทำเหมือนกับจังหวะที่ 2

เมื่อลดแขนขวาลงมาอยู่จังหวะที่ 1 อีกครั้ง ให้นับซ้ำว่า "1" อีกครั้งหนึ่ง

เริ่มบริหารซ้ำจังหวะที่ 1 ใหม่  แล้วนับว่า "2,2"  "3,3" จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ ก็ถือเป็น 1 เซท

 วิธีนับแบบนี้ เป็นเทคนิคการนับของคุณ ชอร์น เรย์ (คลิ๊กเพื่อดูรูป)  คือจะนับไปว่า หนึ่ง..หนึ่ง ,สอง..สอง.. ,สาม..สาม..ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนครั้ง เช่นในตารางฝึกบอกให้ทำท่านี้เซทละ 8 ครั้ง จำนวน 3 เซท ก็จะนับว่า หนึ่ง..หนึ่ง ,สอง..สอง ,สาม..สาม ,สี่..สี่ ,ห้า..ห้า ,หก..หก ,เจ็ด..เจ็ด ,แปด..แปด ก็ถือว่าเสร็จเซทที่ 1 แล้วก็พัก 1 นาที  พอพักครบ 1 นาทีแล้วก็เริ่มเซทที่ 2 โดยนับเหมือนเซท 1 ทุกประการ พอครบแล้วก็พัก 1 นาที จากนั้นก็เริ่มเซทที่ 3 โดยนับเหมือนเซทที่ 1 ทุกประการ บางทีในตารางฝึกของฝรั่งก็จะเขียนแค่ตัวเลขว่า 8 x 3 อันหมายถึงให้บริหารเซทละ 8 ครั้งจำนวน 3 เซทครับ

หมายเหตุ - ที่ให้เริ่มบริหารจากแขนซ้ายก่อน เนื่องจากส่วนมากคนจะถนัดขวา และใช้แขนข้างขวามากกว่า ทำให้แขนขวาใหญ่กว่าแขนซ้ายโดยธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อเล่นกล้าม เราก็จะตกแต่งมันให้โตทันกัน โดยแขนที่ถูกเริ่มบริหารก่อน จะสด(Fresh)กว่าแขนอีกข้างหนึ่ง ก็จะโตไวกว่า ดังนั้น สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ ถนัดซ้าย ก็ขอให้ทำตรงกันข้ามคือ ให้เริ่มบริหารจากแขนขวาก่อนครับ


- END -