Saturday, March 14, 2020

Cable Row


Cable Row

      เวลาที่ต้นฉบับ บอกไว้ในตารางฝึกว่าให้ผู้ฝึก ฝึกด้วยท่า Cable Row นั้น มันเป็นการบอกแบบไม่รัดกุม เพราะคำว่า Cable Row มันสามารถใช้แทนได้หลายท่า ( ซึ่งคุณจะได้เห็นในหน้าเวบนี้ )

       หรือบางครั้ง ทางผู้ฝึกก็ตั้งใจที่จะพูดแบบกว้างๆไว้อย่างนั้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะสื่อให้เราทราบว่า เขาไม่ได้ติดยึดกับท่าใดท่าหนึ่ง ( ที่เป็น Cable Rows )  /  คือเขาอาจจะเปลี่ยนท่า สลับไปสลับมา อาทิตย์นี้เล่นท่านี้ อาทิตย์หน้าเปลี่ยนไปเล่นอีกท่า แต่ก็ยังอยู่ในนิยามของคำว่า Cable Row นั่นเองครับ

       สำหรับท่าที่ถูกเรียกแทนว่า Cable Row ก็คือท่าข้างล่างนี้ครับ

การบริหารท่า Seated Cable Row แบบทั่วไป


การจับแบบกว้าง - Wide-Grip Seated Cable Row


การจับบาร์ตรง แบบแคบ - Seated Cable Rows Narrow - Grip


การจับแบบหงายมือ - Seated Underhand-Grip Cble Row


ดึง "มือจับพิเศษ" จากลูกรอกด้านล่าง  - Extra Handle Standing Low Cable Row


ดึง "บาร์พูลดาวน์" จากลูกรอกด้านล่าง - Pulldown Bar Standing Low Cable Row


ดึง "บาร์สั้นตรง" จากลูกรอกด้านล่าง และหงายมือ -  Short Straigth Bar Underhand-Grip Standing Low Cable Row


- END -