Wednesday, March 18, 2020

DUMBBELL PREACHER CURL


DUMBBELL  PREACHER  CURL


จังหวะที่ 1 เริ่มด้วยการถือดัมเบลล์ไว้ในมือทั้งสองข้าง จากนั้นให้เอา ต้นแขน  ทั้งสองข้างพาดไว้บนเบาะพรีชเชอร์ จะยืนหรือนั่งก็ได้ แต่ต้องให้ตัวเบาะอยู่ต่ำกว่าระดับหัวนมของเรา จากนั้นให้เหยียดแขนลง และคว่ำมือที่ถือดัมเบลล์ทั้งสองข้างไว้

จังหวะที่ 2 เริ่มหมุนข้อมือ พร้อมกับม้วนข้อ (Curl) ยกดัมเบลล์ที่อยู่ในมือทั้งสองข้างขึ้นมา พร้อมกับเริ่มหายใจออก  โดยให้ข้อศอกเป็นจุดหมุน ให้ล็อคร่างกายไว้ทั้งตัว เคลื่อนไหวได้เฉพาะแขนท่อนปลายเท่านั้น  ที่สำคัญจะต้องไม่โยกตัวไปข้างหลังเพื่อช่วยดึงลูกดัมเบลล์ขึ้นมา  ที่ถูกแล้วจะต้องใช้แรงจาก กล้ามไบเซบ  เพื่อดึงลูกดัมเบลล์ขึ้นมาเท่านั้น

จังหวะที่ 3 หมุนข้อมือจนฝ่ามือหงายขึ้น ยกลูกดัมเบลล์ขึ้นมาให้ได้สูงที่สุด (สูงกว่าในภาพก็ได้) จนเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้ว ก็หายใจออกหมดปอดพอดี

จากนั้นค่อยๆผ่อนลูกดัมเบลล์พร้อมกับเริ่มหมุนข้อมือกลับ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อคว่ำมือที่ถือลูกดัมเบลล์และลูกดัมเบลล์อยู่ในจุดต่ำสุดในจังหวะที่ 1 แล้ว ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"

บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่มใหม่ แล้วนับต่อไปเป็น "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 ครั้ง ก็ถือเป็น 1 เซท วางลูกดัมเบลล์ไว้ที่พื้น พักระหว่างเซท 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


 - END -