Thursday, March 19, 2020

Heavy Deadlift


Heavy Deadlift

ฝึกเหมือนท่า Deadlift ธรรมดา  เพียงแต่ใช้น้ำหนักที่หนักมาก แน่นอน ย่อมส่งผลให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นกว่าการใช้น้ำหนักเบาๆ


ในจังหวะแรก ต้องแดะ ( แอ่น ) หลัง ให้หลังตรงตลอดเวลา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ


จากจังหวะที่ก้มตัวมาสู่จังหวะยืนตรง ให้หายใจเข้า
  

- END -