Wednesday, March 11, 2020

HyperextensionsHyperextensions

      จังหวะที่ 1 - เอาบริเวณปลายน่องสอดไว้กับเบาะ ส่วนจะสอดเข้าไปลึกหรือตื้นแค่ไหนนั้น ให้ดูที่ ท้องส่วนล่าง  ของเราเป็นหลัก คือต้องกะให้ปลายของท้องส่วนล่างของเรา อยู่เลยพ้นเบาะที่อยู่บริเวณหน้าขาของเรา  จากนั้นให้เอามือกอดอกไว้ หรือจะประสานมือกันไว้หลังท้ายทอยก็ได้


       จังหวะที่ 2 - โค้งร่างกายท่อนบนทั้งหมดลงมา พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า ส่วนจะลงมาต่ำเท่าไรนั้นก็แล้วแต่ความต้องการของเรา ไม่จำเป็นต้องลงไปต่ำสุดก็ได้ อาจลงไปแค่ครึ่งทางของภาพใน จังหวะที่ 2  ก็ได้ แต่เมื่อลงไปต่ำสุดเท่าที่เราต้องการแล้วก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี


       จังหวะต่อไป - ยกร่างกายท่อนบนกลับขึ้นมาพร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อถึงจุดสูงสุดใน จังหวะที่ 1 แล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี นับว่า "1"


       จังหวะต่อไป ทำซ้ำ จังหวะที่ 2 โดยพอยกตัวขึ้นมาอีกครั้งก็นับว่า "2" ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบจำนวน reps ที่กำหนดไว้ เช่นนับได้ถึง 10 แล้ว ก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท จากนั้นจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป 


- END -