Friday, March 20, 2020

Incline Machine Presses


Incline Machine Presses 

 ( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

จังหวะที่ 1 - ให้ผู้บริหารนั่งลงบนม้านั่งของอุปกรณ์ / เอาหลังและศีรษะแนบไปกับตัวเบาะ  เอามือจับ Handle ( ถ้ามีระดับของ Handle สูงต่ำให้เลือก ให้เลือก Handle ที่อยู่ในระดับใกล้กับ กระดูกไหปลาร้า มากที่สุด ) / จัดท่าทางเหมือนในภาพ จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2 - ดัน Handle เฉียงขึ้นไปข้างบน พร้อมกับเริ่ม "หายใจออก"

       โดยกะจังหวะว่า เมื่อดัน Handle เฉียงออกไปข้างบนจนสุดแล้ว ( คือเหยียดแขนสุดแล้ว ตามภาพใน จังหวะที่ 2 ) ก็จะหายใจออก "หมดปอด" พอดี / แล้วนับว่า "1"

ค่อยๆลด Handle กลับมาพร้อมกับเริ่ม "หายใจเข้า"

       โดยกะจังหวะว่า เมื่อผ่อน Handle จนกลับมาชิดหน้าอกแล้ว ( คือตัว Handle กลับมาอยู่ชิดหน้าอกอีกครั้ง ตามภาพใน จังหวะที่ 1 ) ก็จะหายใจเข้า "เต็มปอด" พอดี

เริ่มดัน Handle เฉียงออกไปทางด้านบนอีก ( คือทำ จังหวะที่ 2 ซ้ำอีก ) พร้อมกับเริ่ม "หายใจออก"  จนเมื่อดันเฉียงไปสุดแขนแล้ว ก็นับว่า "2"


ค่อยๆลด Handle กลับมา จังหวะที่ 1 พร้อมกับเริ่ม "หายใจเข้า"


บริหารซ้ำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ แล้วนับเป็น "3" เป็น "4" จนกระทั่งครบตามจำนวน Rep ที่กำหนด เช่นครบ 8 Reps ก็ปล่อยมือจาก Handle และถือว่าจบ 1 เซท แล้วพัก 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารในเซทต่อไป


- END -