Friday, March 20, 2020

INCLINE SHRUG


INCLINE  SHRUG

จังหวะที่ 1 เริ่มด้วยการนอนคว่ำบนม้าเอียง ที่ปรับไว้ทำมุม 45 องศากับพื้น ในมือทั้งสองข้างถือดัมเบลล์ไว้ข้างละ 1 ลูก ปล่อยแขนตามธรรมชาติให้แขนตั้งฉากกับพื้น 
จังหวะที่ 2 ให้ค่อยๆหุบกล้ามหัวไหล่ทางด้านหลังเข้าหากัน พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า ส่วนแขนนั้นต้องให้เหยียดตรงตลอดเวลา โดยเมื่อหัวหัวไหล่ขึ้นไปทางด้านหลังจนสูงสุดแล้ว ก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี
จากนั้นจึงค่อยๆผ่อนดัมเบลล์ลงไปพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า   จนเมื่อดัมเบลล์ลงไปสู่ระดับเดิมในจังหวะที่ 1 แล้วก็นับว่า "1"
บริหารซ้ำใหม่ตั้งแต่ต้น แล้วนับต่อไปว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 ครั้ง จึงถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


END -