Friday, March 20, 2020

Incline Pulldown


Incline Pulldown

      ในการบริหารท่า Incline Pulldown นี้ จะต้องใช้อุปกรณ์ 2 อย่างดังนี้นะครับ


อุปกรณ์ชิ้นแรกคือเครื่องพูลดาวน์
 ภาพบน ) ในการอธิบายครั้งนี้ ผมใช้วิธีวาดรูปอุปกรณ์พูลดาวน์เอานะครับ  โดยรูปวาดของผม ( ที่ใช้แทนอุปกรณ์พูลดาวน์ตัวจริง ) จะเป็นเหมือนภาพทางด้านขวา ในภาพข้างบนนี้นะครับ


ขอแทรกนิดนึงครับ

     สำหรับการใช้อุปกรณ์พูลดาวน์มาบริหารท่านี้นั้น หาก "ถอด" ม้านั่ง ( แบบในภาพข้างบนนี้ ) ได้ ก็ถอดออกนะครับ เพราะไม่ได้ใช้ และเวลาเอา เตียงเอียง มาซ้อน   เบาะแบบในภาพข้างบนนี้ ก็จะได้ไม่เกะกะน่ะครับ

 อุปกรณ์ชิ้นที่สองคือเตียงนั่งแบบไม่มีที่ยกน้ำหนัก


      ภาพบน ) แล้วก็เช่นกันครับ คือในการอธิบายครั้งนี้ ผมใช้วิธีวาดรูปอุปกรณ์เตียงอันนี้เอานะครับ  โดยรูปวาดของผม ( ที่ใช้แทนเตียงอันนี้ ) จะเป็นเหมือนภาพทางด้านขวา ในภาพข้างบนนี้นะครับ

  

     ภาพบน )  ในการบริหารท่านี้ ( คือท่า Incline Pulldown ) นี้ จะต้องเอาอุปกรณ์ 2 ชิ้นนี้มาวางเข้าด้วยกัน


      ภาพบน ) โดยให้เตียงปรับหัวขึ้นนั้น หันหน้าออกจากอุปกรณ์พูลดาวน์ แล้วก็วางซ้อนกันแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้


     ภาพบน ) โดยที่ เมื่อผู้บริหารนอนลงบนเตียงนี้แล้ว  ระดับของหน้าอก จะต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับสายเคเบิลของเครื่องพูลดาวน์   ถ้าใช้ภาพข้างบนนี้อธิบายก็คือว่า ให้หน้าอกของผู้บริหาร อยู่ในแนวของ เส้นประตรงสีม่วง ที่เห็นในภาพข้างบนนี้

     สำหรับต้นฉบับ เขาเขียนอธิบายการบริหารท่านี้ไว้ดังนี้นะครับ "ท่าบริหารนี้ ผู้คิดค้นคือคุณ ชาร์ล กลาส /  วิธีเตรียมอุปกรณ์ก็คือ คุณต้องเตรียม เตียงเอียงแบบไม่มีที่ยกน้ำหนัก เอาไว้ โดยหันหน้าเตียงดังกล่าวออกจากสถานีพูลดาวน์

       หลังจากนั้น ก็เอาเตียงเอียงเข้ามาซ้อนกับสถานีพูลดาวน์ โดยจัดให้บริเวณหัวเตียงของเตียงเอียงนั้น ไปอยู่เหนือเบาะนั่งของสถานีพูลดาวน์

       จากนั้น ให้จับบาร์ตรงของอุปกรณ์พูลดาวน์  พอจับบาร์เสร็จ ก็นอนลงบนเตียงเอียงนั้น

       สำหรับตำแหน่งการนอนนั้น เราต้องจัด ให้ เวลาที่ดึงบาร์ลงมา  บาร์นั้นจะถูกดึงลงมาที่บริเวณ "ส่วนกลางของหน้าอก" 


       คุณชาร์ล มักจะช่วยเอามือ "ยันหน้าอก" เอาไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าหลังของผมยังอยู่ติดกับเตียงเอียงอยู่ตลอดเวลา

       สำหรับท่านี้  เวลาที่ดึงบาร์ลงมา คุณจะต้อง กางข้อศอกออกทางด้านข้าง ( letting elbows flare out )


       ความจริงท่านี้คือท่าพูลดาวน์แบบหนึ่ง แต่คุณจะรู้สึกว่าคุณกำลังบริหารท่า Row แบบกลับหัวเลยครับ ( upside - down row )

- END -