Friday, March 20, 2020

Kneeing Cable Crunch


Kneeing Cable Crunch


          เราสามารถบริหารท่านี้ โดยใช้ อุปกรณ์ที่มีลูกรอกอยู่เหนือศีรษะ หรือ เครื่องพูลดาวน์  ก็ได้

       จากนั้นเอา ที่จับแบบเชือก  เข้าไปต่อกับตัวเกี่ยว แล้วหาเบาะหนาๆสำหรับวางหัวเข่า มาวางไว้ให้ห่างจากตัวเครื่อง Machine ประมาณ 3 ฟุต จะหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกจากตัวเครื่องก็ได้ โดยในที่นี้จะอธิบายการหันหน้าออกจากตัวเครื่อง

       เริ่มด้วยการจับเชือก และตั้งเข่าไว้บนเบาะ จากนั้นจัดให้มืออยู่ด้านหลังศีรษะ ข้อศอกอยู่ใกล้ๆกับใบหู   /  ให้ล็อคตัวคุณเองให้อยู่ในท่านี้ตลอดเวลาที่บริหาร จะเคลื่อนไหวเพียงส่วนเดียวคือบริเวณหน้าท้องเท่านั้น

       จากนั้นจึงเริ่มม้วนลำตัวส่วนบนลงมา และออกไปทางด้านหน้า โดยทำอย่างช้าๆ อยู่ในการควบคุมของร่างกาย  ให้โค้งหลังด้วย อย่าทำหลังตรงเด็ดขาด

       ม้วนตัวลงไป ให้ข้อศอกชี้ตรงลงไปที่พื้น เมื่อลงไปจนต่ำสุด  ให้ค้างไว้สัก 2 - 3 วินาที จากนั้นจึงยกหลังขึ้นไปสู่ จังหวะที่ 1 จนลำตัวบริเวณหน้าท้อง ถูกยืดมากที่สุด

       วิธีเพิ่มความหลากหลาย : ให้ดึงเชือกเอียงลงไปด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อออบบลิก ( Obliques ) ออกแรงมากขึ้นบริหารแบบ "หันหน้าเข้า" เครื่อง Machine
บริหารแบบ "หันหน้าออก" จากเครื่อง Machine


- END -