Friday, March 20, 2020

Leg Raise


Leg Raise

      ท่าบริหาร Leg Raise เป็นท่าสำหรับบริหารบริเวณท้องส่วนล่างโดยเฉพาะ / การยกขา ( Leg Raise ) มีหลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น การยกขาขึ้นในขณะที่เหยียดขาตรงตลอดเวลา ,การยกขาแบบที่ตอนแรกเหยียดขาตรง แล้วในจังหวะที่กำลังยกขาขึ้น ก็งอหัวเข่า ,การนั่งเอนตัวบนม้าราบ แล้วยกขา ,การห้อยแขนอยู่กับราว แล้วยกขา ฯลฯ

       พูดง่ายๆก็คือว่า ถ้าต้นฉบับพูดว่า แชมป์บริหารด้วยท่า Leg Raise ก็หมายความว่า แชมป์คนนั้น อาจจะบริหารด้วยท่าใดท่าหนึ่งในข้างล่างนี้

Bent - Knee Flat Bench Leg Raise


Flat Bench Leg Raise


Bent - Knee Incline Board Leg Raise


Incline Board Leg Raise


Hanging Leg Raise 


Bent - Knee Hanging Leg Raise 


Bent - Knee Vertical Bench Leg Raise 


Vertical Bench Leg Raise 


Partner - Assisted Leg Raise 


- END -