Monday, March 23, 2020

Machine Incline Chest Press


Machine Incline Chest Press 

     จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับ   ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ ถูกเรียกว่า Machine Incline Press ก็เนื่องมาจากว่าตรง "ที่จับ" นั้น ออกแบบมาให้เวลาที่เราดัน "ที่จับ" ไปข้างหน้า  อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกดันขึ้น เฉียงๆขึ้นไปข้างบน เหมือนกับเรากำลังบริหารด้วยท่า Incline Benchpress นั่นเอง /  ประโยชน์ของอุปกรณ์ตัวนี้จึงเป็นคนละแบบกับ เครื่องแมชชีนเพรส

       วิธีบริหาร ก็คือการดันขึ้นไปเหมือนดังข้างล่างนี้ครับ

จังหวะที่ 1 - ให้ผู้บริหารนั่งลงบนม้านั่งของอุปกรณ์ / เอาหลังและศีรษะแนบไปกับตัวเบาะ  เอามือจับ Handle ( ถ้ามีระดับของ Handle สูงต่ำให้เลือก ให้เลือก Handle ที่อยู่ในระดับใกล้กับ กระดูกไหปลาร้า มากที่สุด )


จังหวะที่ 2 - ดัน Handle เฉียงขึ้นไปข้างบน พร้อมกับเริ่ม "หายใจออก"

       โดยกะจังหวะว่า เมื่อดัน Handle เฉียงออกไปข้างบนจนสุดแล้ว ( คือเหยียดแขนสุดแล้ว ตามภาพใน จังหวะที่ 2 ) ก็จะหายใจออก "หมดปอด" พอดี / แล้วนับว่า "1"


ค่อยๆลด Handle กลับมาพร้อมกับเริ่ม "หายใจเข้า"

       โดยกะจังหวะว่า เมื่อผ่อน Handle จนกลับมาชิดหน้าอกแล้ว ( คือตัว Handle กลับมาอยู่ชิดหน้าอกอีกครั้ง ) ก็จะหายใจเข้า "เต็มปอด" พอดี


เริ่มดัน Handle เฉียงออกไปทางด้านบนอีก ( คือทำ จังหวะที่ 2 ซ้ำอีก ) พร้อมกับเริ่ม "หายใจออก"  จนเมื่อดันเฉียงไปสุดแขนแล้ว ก็นับว่า "2"


ค่อยๆลด Handle กลับมา จังหวะที่ 1 พร้อมกับเริ่ม "หายใจเข้า"


บริหารซ้ำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ แล้วนับเป็น "3" เป็น "4" จนกระทั่งครบตามจำนวน Rep ที่กำหนด เช่นครบ 8 Reps ก็ปล่อยมือจาก Handle และถือว่าจบ 1 เซท แล้วพัก 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารในเซทต่อไป


- END -