Wednesday, March 25, 2020

ONE-ARM STRAIGHT-ARM PULLDOWNS


ONE-ARM STRAIGHT-ARM PULLDOWNS

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      พอดีผมหาภาพจังหวะที่ 2 ของท่า ONE-ARM STRAIGHT-ARM PULLDOWNS ไม่ได้น่ะครับ เลยขอยืมภาพการบริหารท่า STRAIGHT-ARM PULLDOWNS นำมาอธิบายแทน  วิธีการฝึกก็เหมือนกันเลยครับ เพียงแต่การจับในท่า ONE-ARM STRAIGHT-ARM PULLDOWNS นั้น ให้จับมือเดียว

จากจังหวะ 1 ไปจังหวะ 2 หายใจออก ( กดที่จับลง ให้หายใจออก )

จากจังหวะ 2 กลับมาจังหวะ 1 หายใจเข้า ( ผ่อนที่จับกลับขึ้นที่เดิม ให้หายใจเข้า ) พอสิ้นสุดจังหวะที่ 2 ( ที่จับกลับไปอยู่ที่เดิมแล้ว ) ให้นับว่า "1"

       ทำซ้ำทั้งหมดอีก ( กดที่จับลง แล้วผ่อนที่จับขึ้น ) นับว่า "2" ทำอย่างนี้เรื่อยไปจนครบจำนวนครั้งที่กำหนด เช่นครบ 8 ครั้ง ก็เปลี่ยน มืออีกข้าง มาจับแทน แล้วก็ทำแบบเดียวกัน นับให้ได้ 8 ครั้งเท่ากัน


- END -