Wednesday, March 25, 2020

Reverse Pec Deck ( Rear - Delt Flye on Machine )


Reverse Pec Deck  ( Rear - Delt Flye on Machine ) 

วิธีบริหาร

       เริ่มด้วยการนั่งบนอุปกรณ์ โดยหันหน้าเข้าไปในตัวเครื่อง

       จังหวะที่ 1 - หุบแขนเข้าไปจับ ที่จับของอุปกรณ์ ตามที่เห็นในภาพ


       จังหวะที่ 2 - ใช้แรงจาก กล้ามหัวไหล่ด้านหลัง ดึงที่จับออกไปในลักษณะกางแขนทั้งซ้ายและขวาพร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อแขนทั้งสองข้างเหยียดตึง ก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี


       ทันทีที่ทำ จังหวะที่ 2  เสร็จก็เริ่มหุบแขนเข้าอย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อกลับไปอยู่ใน จังหวะที่ 1 แล้วก็จะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี นับว่า "1"


       บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่มต้น นับต่อไปว่า "2" "3" จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 Reps ก็ถือว่าเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


หมายเหตุ

       1.จาก จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2 และจาก จังหวะที่ 2 กลับมา จังหวะที่ 1 ต้องทำอย่างช้าๆ


       2.ท่าบริหาร "กล้ามหัวไหล่ด้านหลัง" นี้ มีชื่อของท่าบริหารว่าท่า Reverse Pec Deck  และด้วยการที่ตัวคำศัพท์มีคำว่า Pec Deck อยู่ในชื่อด้วย เพื่อนสมาชิกบางท่านก็เลยสงสัยว่าคำว่า Pec Deck ในที่นี้ คืออุปกรณ์ตัวเดียวกับที่ใช้บริหาร "กล้ามหน้าอก" นี้ใช่หรือไม่?  ซึ่งคำตอบก็คือ "ใช่" มันใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ครับ


      อุปกรณ์ Pec Deck บางรุ่น สามารถบริหารได้สองแบบคือ

       หันหน้าออกจากตัวอุปกรณ์


       หันหน้าเข้าหาตัวอุปกรณ์


       ความแตกต่างก็ก็คือ


       ถ้าเราหันหน้าออกจากอุปกรณ์ Pec Deck Machiue  มันก็คือการบริหารกล้ามหน้าอก ด้วยท่าที่เรียกว่า Pec Deck นั่นเอง


     ถ้าเราหันหน้าเข้าหาอุปกรณ์ Pec Deck Machiue  มันก็คือการบริหารกล้ามหัวไหล่ด้านหลัง ด้วยท่าที่เรียกว่า Reverse Pec Deck นั่นเอง


สรุปว่า อุปกรณ์ Pec Deck Machiue สามารถใช้บริหารได้สองแบบคือ ถ้าหันหน้าออกจากอุปกรณ์ ก็ใช้บริหารท่า Pec Deck สำหรับการบริหารกล้ามหน้าอก

       แต่ถ้าหันหน้าเข้าหาอุปกรณ์ Pec Deck Machiue ก็ใช้บริหารท่า Reverse Pec Deck สำหรับการบริหารกล้ามหัวไหล่ด้านหลัง

- END -