Friday, March 27, 2020

SINGLE SQUAT WITH DUMBBELL


SINGLE SQUAT WITH DUMBBELL


จังหวะที่ 1 - ยืนกางขา ให้ระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองเท่ากับความกว้างของหัวไหล่คุณ ,ใช้มือทั้งสองจับที่ปลายของลูกดัมเบลล์แต่ละข้าง นำลูกดัมเบลล์ไปวางไว้บนยอดอก (บริเวณใต้คาง)  ,งอขาขึ้นมาข้างหนึ่ง(ข้างที่ไม่ได้บริหาร)  ให้ได้มุม 90 องศา 
จังหวะที่ 2 - งอขาข้างที่วางอยู่บนพื้น และย่อตัวลงไปจนกระทั่งต้นขาส่วนบนของขาข้างดังกล่าว "ขนาน" กับพื้น แล้วหยุด  จากนั้นจึงยืนตัวขึ้น กลับไปสู่จังหวะที่ 1 ใหม่  สำหรับท่านี้ ผู้บริหารต้องพยายามทรงตัวให้อยู่ เพราะเราจะต้องย่อตัวลง และยืนขึ้นด้วยขา "ข้างเดียว" ตลอดการบริหาร


- END -