Thursday, March 26, 2020

SEATED PRESS BEHIND THE NECK


SEATED PRESS BEHIND THE NECK


ท่าบริหารท่านี้เริ่มต้นด้วยการนั่ง โดยจะบริหารด้วยบาร์เบลล์ธรรมดา หรือ เครื่องสมิท แมชชีน  ก็ได้

จังหวะที่ 1  วางคานบาร์เบลล์ไว้บนบ่า บริเวณหนอกคอ ระยะห่างของมือที่จับบาร์เบลล์เป็นไปตามภาพ หายใจเข้าลึกๆ

จังหวะที่ 2 เริ่มหายใจออก พร้อมกับเริ่มยกคานบาร์เบลล์ขึ้น

จังหวะที่ 3 ดันคานบาร์เบลล์ขึ้นไปต่อ จนกระทั่งสุดแขน ซึ่งในจุดนี้เราจะหายใจออกหมดปอดพอดี

ค่อยๆลดคานบาร์เบลล์ลงมาสู่จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆ พอคานบาร์เบลล์แตะที่หนอกคอ ก็นับว่า "1"

บริหารซ้ำตั้งแต่เริ่ม  จนนับได้ "8" หรือตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ ก็ถือว่าเป็น 1 เซท

END -