Thursday, March 26, 2020

SEATED LEG CURL


SEATED  LEG  CURL

หลักการของเครื่องนี้คือ ใช้แรงจาก กล้ามต้นขาด้านหลัง เพื่อ กดอุปกรณ์ลง ซึ่งจะต่างจากเครื่องบริหารต้นขาด้านหน้า  ซึ่งต้องใช้แรงกลับด้านกัน

   อุปกรณ์ที่รูปร่างคล้ายกัน แต่บริหารกล้ามเนื้อตรงกันข้ามกัน ก็คืออุปกรณ์ LEG EXTENSION (คลิ๊กเพื่อดู) ซึ่งจะต้องออกแรงจาก กล้ามต้นขาด้านหน้า (คลิ๊กเพื่อดูภาพ) เพื่อ งัดอุปกรณ์ขึ้น ดังนั้นต้องดูอุปกรณ์ให้ดีว่าเป็นเครื่องสำหรับบริหารกล้ามส่วนไหน

END -