Friday, March 20, 2020

Side Lateral Raise


Side Lateral Raise

      ท่า Side Later Raise หรือ Lateral Raise นั้น เป้าหมายหลักคือการยกดัมเบลล์ออกทางด้านข้างลำตัวแต่ละด้าน ( เพราะเราไม่สามารถใช้บาร์เบลล์ในการทำท่านี้ได้อยู่แล้วน่ะครับ ) โดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อบริหาร หัวไหล่ด้านข้าง

       แต่ท่านี้ สามารถทำได้ในขณะที่ผู้ฝึก นั่งหรือยืนหรือนอนก็ได้ ,ยกดัมเบลล์ด้วยแขนที่ละข้าง หรือยกพร้อมกันทั้งสองข้างก็ได้

       ดังนั้น หากต้นฉบับเอกสารที่ผมแปลนั้น บอกไว้แต่เพียงว่าให้บริหารด้วยท่า Side Lateral Raise หรือ บริหารด้วยท่า Lateral Raise ก็หมายถึงว่าทางต้นฉบับ เปิดโอกาสให้เราเลือกเอาท่าใดท่าหนึ่งข้างล่างนี้มาใช้ได้เลยครับ ( เพราะทุกท่าข้างล่างนี้ ก็อยู่ในความหมายของคำว่า Side Lateral Raise หรือ Lateral Raise เหมือนกันทั้งหมดครับ )


Lying Side Laterals


One Arm Side Lateral Raise


Seated Side Lateral Raise


Side Cable Lateral Raise


Side Lateral Raise


- END -