Thursday, March 26, 2020

Seated Dumbbell Shrug / Row Combo


Seated Dumbbell Shrug / Row Combo

       สำหรับท่านี้ เป็นท่าฝึกกล้าม ทราปิเซียส ของคุณ จอห์นนี่  แจ็คสัน  ที่พูดไว้ในหนังสือ Flex ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 หน้าที่ 46

       ผม Webmaster ไม่สามารถ Search หาภาพการบริหารท่านี้ทั้งภาพนิ่งและภาพวีดีโอด้วยคำว่า Seated Dumbbell Shrug / Row Combo โดยตรงได้ / ดังนั้น จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์เอาน่ะครับ 


       ตอนนี้ข้อมูลในมือของผมคือ

       1.ภาพบริหารท่า  Seated Dumbbell Shrug  


       2.ภาพบริหารท่า  Seated Dumbbell Row 


       3.การอธิบายแบบ "ไม่มีภาพ" ของท่า Seated Dumbbell Shrug / Row Combo นี้ โดยคุณจอห์นนี่  แจ็คสันเอง


       ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ครับ

ท่า Seated Dumbbell Shrug / Row Combo จะต้องไม่บริหารเหมือนท่า Seated Dumbbell Shrug ในภาพข้างบนนี้ / เพราะถ้าบริหารเหมือนท่าในภาพข้างบนนี้ก็ต้องถูกเรียกว่าท่า  Seated Dumbbell Shrug จริงไหมครับ


ท่า Seated Dumbbell Shrug / Row Combo จะต้องไม่บริหารเหมือนท่า Seated Dumbbell Row ในภาพข้างบนนี้ / เพราะถ้าบริหารเหมือนท่าในภาพข้างบนนี้ก็ต้องถูกเรียกว่าท่า  Seated Dumbbell Row จริงไหมครับ ( คือถ้าบริหารเหมือนภาพข้างบนนี้ ก็จะไม่ถูกเรียกว่าท่า Seated Dumbbell Shrug / Row Combo  )


       คราวนี้มาถึงการวิเคราะห์ตัวหนังสือต้นฉบับกันนะครับ โดยตัวหนังสือต้นฉบับเป็นดังนี้

       It's like a boat-rowing motion more than just shrugging up and down. Sit on a flat bench ,grab two dumbbells and lean forward ( มีการเอนตัวไปข้างหน้า ) .

       Then focus on pulling up your elbows ,not your hands. ( มีการดึงข้อศอกขึ้น ( บวกกับการเอนตัวไปข้างหน้า ตามที่พูดมาในบรรทัดก่อนหน้านี้ ) แต่ต้นฉบับไม่ได้บอกว่าให้ดึงข้อศอกขึ้นไปถึงระดับไหน? แต่ที่แน่ๆคือ จะต้องไม่ใช่การดึงข้อศอกขึ้นไปสูงเหมือนในท่า Seated Dumbbell Row แน่นอน เพราะถ้าเอนตัวไปข้างหน้าด้วย แล้วก็ดึงข้อศอกสูงเหมือนท่า Seated Dumbbell Row แล้วล่ะก็ มันก็ต้องถูกเรียกว่าท่า Seated Dumbbell Row ไม่ใช่ท่า Seated Dumbbell Shrug / Row Combo ) Your hands are just nook along for the ride. And your elbows should come up and back while you also shrugs.


นอกจากนี้ ผมยังหาเบาะแสได้จากภาพที่ใช้ในหนังสือต้นฉบับ  โดยตอนที่คุณจอห์นนี่  แจ็คสัน พูดถึงการบริหารท่า  Seated Dumbbell Shrug / Row Combo อยู่นั้น ก็มีภาพแบบที่เห็นข้างบนนี้โชว์ให้เห็นอยู่ด้วย

       ซึ่งจากในภาพข้างบนนี้ จะเห็นได้ว่าคุณจอห์นนี่ ได้ยกข้อศอกขึ้นด้วย ( ไม่ได้เหยียดแขนลงตรงๆเหมือนตอนบริหารในท่า Seated Dumbbell Shrug )


       ผม Webmaster สรุปเอาจาก ตัวหนังสือสีแดง ในย่อหน้าก่อนหน้านี้  และดูจากเบาะแสในภาพข้างบนนี้  จากนั้นผมก็ลองไปเปิดหาดูวีดีโอท่าบริหารจากหลายสิบไฟลล์ และคิดว่าไฟลล์วีดีโอข้างล่างนี้ใกล้เคียงกับคำพูดใน ตัวหนังสือสีแดง ( ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ ) และเบาะแสที่ปรากฏในภาพข้างบนนี้ที่สุดแล้วล่ะครับ 


- END -