Friday, March 27, 2020

Sissy Squat with Bodyweight


Sissy Squat with Bodyweight

ให้บริหารดังนี้ 
       จังหวะที่ 1 - ยืนเท้าห่างกันประมาณ 3 - 4 นิ้วตามภาพข้างบนนี้  /  มือข้างหนึ่งเท้าสะเอวไว้  /  อีกข้างหนึ่งจับที่ยึดอะไรก็ได้ไว้ จากนั้นให้ใช้พละกำลังเกร็งกล้ามต้นขาไว้


       จังหวะที่ 2 - งอเข่าลงพร้อมกับเขย่งเท้าขึ้น ค่อยๆลดระดับตัวเองให้ต่ำลง บังคับให้ กระดูกเชิงกราน และหัวเข่ายื่นไปด้านหน้า ในขณะที่ศีรษะและบ่าของคุณยื่นไปข้างหลัง


       จังหวะที่ 3 - ลดตัวให้ต่ำลงไปอีก มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนกระทั่งก้นกบเกือบจะสัมผัสกับส้นเท้าของคุณ ให้เกร็งอยู่ในท่านี้ประมาณ 2 วินาที


       ยืนขึ้นสู่ จังหวะที่ 1 ใหม่ นับว่า "1"


       เมื่อจะทำ Rep ถัดไป อย่าลืมเกร็งกล้ามต้นขาเหมือนตอนอยู่ใน จังหวะที่ 1 ไว้ทุกครั้ง


       บริหารแล้วนับไปเรื่อยๆว่า "2""3" จนกว่าจะครบจำนวน Reps ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 Reps แล้วถือเป็น 1 เซท  จากนั้นก็พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารในเซทถัดไป


- END -