Saturday, March 28, 2020

TRICEPS EXTENSION WITH ROPE


TRICEPS EXTENSION WITH ROPE

 จังหวะที่ 1 - ใส่เชือกเข้าไปที่ตัวแขวนของอุปกรณ์ เสร็จแล้วยืนหันหลังและห่างจากแมชชีนประมาณ 2 ฟุต ,ก้มตัวลงด้านหน้า จนรู้สึกว่าร่างกายท่อนบนและต้นแขน "ขนาน" กับพื้น ให้เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณ 1 ฟุต จัดท่าให้ทรงตัวได้อย่างสมดุล  ,ให้ต้นแขนอยู่ชิดกับใบหูทั้งสองของแต่ละข้าง ,ตั้งข้อศอกไว้ 90 องศา ,ส่วนที่จับนั้นให้อยู่ด้านหลังศีรษะ 
จังหวะที่ 2 - เหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าจนสุด ( โดยให้ร่างกายทุกส่วนถูกตรึงอยู่กับที่ ยกเว้นแขนท่อนปลายที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า )  ,หยุดประมาณ 2 วินาที จากนั้นจึงย้อนจังหวะกลับไปสู่จังหวะที่ 1 ใหม่


- END -