Wednesday, March 11, 2020

BARBELL BENT - OVER CURL


BARBELL BENT - OVER CURL


        สำหรับท่านี้ โรบินสันจะใช้สมาธิในการบริหารมาก เริ่มด้วยการก้มตัวลง หลังตรงขนานกับพื้น หยิบบาร์เบลล์ให้มือแต่ละข้างห่างกัน 10 นิ้ว ม้วนข้อขึ้นมาจนสุด แล้วกลับลงไปสู่ตำแหน่งเริ่มต้นใหม่ ส่วนน้ำหนักที่ใช้ ไม่ต้องใช้น้ำหนักมาก ให้ใช้หนักพอที่จะทำให้ไบเซบ ได้ออกแรงบริหารได้เต็มที่สำหรับท่านี้ก็พอ

- END -