Wednesday, March 11, 2020

Barbell CurlsBarbell Curls


      Barbell Curls เป็นท่าบริหารกล้ามไบเซบด้วยการใช้บาร์เบลล์ ม้วนข้อขึ้นมา

       ตามปกติ ต้นฉบับจะเน้นมาเลยว่า จับบาร์แบบแคบ ( Narrow ) ,จับบาร์แบบกว้าง ( Wide ) หรือจับบาร์แบบปกติ ( Standard )  แต่ถ้าต้นฉบับ ไม่พูดอะไรเลย เพียงแต่บอกว่า ให้บริหารท่า Barbell Curls นั้น เจตจำนงของต้นฉบับ จะให้เราบริหารแบบไหน ( กว้าง ,แคบ ,ปกติ ฯลฯ ) ?

       คำตอบก็คือว่า ถ้าต้นฉบับพูดว่าให้บริหารด้วยท่า Barbell Curls ก็ให้เราเลือกท่า ด้วยวิธีการดังนี้ครับ คือ

      ให้ใช้บาร์เบลล์ในการบริหาร

       จากนั้น ให้คัดท่าข้างล่างนี้ออกไป ( แล้วที่เหลือ ก็คือท่า Barbell Curls ครับ ) 


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

ตัดท่าที่ใช้ดัมเบลล์ออกไปทั้งหมด

     ภาพบน ) ตัดท่าที่ใช้เบาะรองข้อศอก ( เบาะพรีชเชอร์ ) ออกให้หมด แม้ว่าคุณจะใช้บาร์เบลล์ในการม้วนข้อก็ตาม / เหตุผลก็เพราะว่า ถ้าต้นฉบับเขาเจตนาจะให้เราใช้เบาะรองข้อศอกแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ เขาจะต้องมีศัพท์ว่า Preacher แทรกอยู่ด้วย  นั่นก็คือ ถ้าจะให้ใช้เบาะแบบนี้ เขาจะเรียกท่าบริหารนั้นว่า Preacher Barbell Curl / ดังนั้น ถ้าต้นฉบับบอกว่าให้ทำท่า Barbell Curl เฉยๆ ก็จะต้องไม่มีเบาะพรีชเชอร์แบบที่เห็นอยู่ในรูปข้างบนนั่นเองครับ


ตัดท่าที่ใช้เคเบิลออกไปทั้งหมด


ตัดท่าที่ใช้เชือกออกไปทั้งหมด


ตัดท่าที่ใช้ที่ดึงข้อในการเล่นกล้ามไบเซบ


- END -