Wednesday, March 11, 2020

Barbell Deadlift


Barbell Deadlift


 จังหวะที่ 1 - ยืนเท้าห่างกันพอประมาณ งอหัวเข่า หย่อนก้นให้ต่ำ จับบาร์ด้วยมือทั้งสองข้างโดยให้มือห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงไหล่ เชิดหน้าขึ้น หายใจออก


จังหวะที่ 2 - เกร็งกล้ามเนื้อบริเวณ กล้ามหลังส่วนล่าง ( คลิ๊กเพื่อดูภาพ ) ไว้ตลอดเวลา จากนั้นให้เริ่มตั้งตัวขึ้นพร้อมกับหายใจเข้า ระหว่างที่ตั้งตัวขึ้นจนเกือบยืนตรงนั้น ให้ ขยายกล้ามปีกไปพร้อมๆกัน ( เหมือนนักเพาะกายที่เบ่งกล้ามปีกบนเวทีประกวด )

       จนเมื่อลำตัวตั้งตรงแล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี และขยายกล้ามปีกได้เต็มที่พอดีเหมือนกัน  แล้วค้างอยู่ในจังหวะนี้ 2 วินาที


จากนั้นก็ลดตัวกลับไปสู่ จังหวะที่ 1  ใหม่ พร้อมกับหายใจออก โดยเมื่อถึงจุดต่ำสุด ที่แผ่นบาร์เบลล์เกือบแตะพื้น ก็นับว่า "1" และหายใจออกหมดปอดพอดี


บริหารซ้ำ แล้วนับต่อไปว่า "2" ,"3" ตามลำดับ จนครบจำนวน Rep ที่กำหนดไว้ เช่นนับได้ครบ 8 Reps แล้ว ก็วางบาร์เบลล์ลงกับพื้น ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 2 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป


- END -