Thursday, March 12, 2020

Behind the Back Triceps ExtensionBehind the Back Triceps Extension

จังหวะที่ 1 - จับบาร์เบลล์ทางด้านหลัง ให้มือทั้งสองห่างกันมากกว่าความกว้างของหัวไหล่ คานบาร์จะอยู่บริเวณก้นของเรา


จังหวะที่ 2 - ใช้แรงจากแขน ดันบาร์เบลล์ไปข้างหลังให้ได้มากที่สุด พร้อมกับหายใจออก


ค้างไว้ใน จังหวะที่ 2  นี้ประมาณ 2 วินาที


เริ่มลดระดับบาร์ลงมาสู่ จังหวะที่ 1  พร้อมหายใจเข้า  โดยเมื่อมาถึง จังหวะที่ 1 โดยสมบูรณ์แล้วจะหายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"


บริหารซ้ำอีก นับว่า "2" "3" ไปเรื่อยๆจนครบจำนวน Rep ที่กำหนด จึงถือเป็น 1 เซท พัก 1 นาทีแล้วเริ่มบริหารเซทต่อไป


หมายเหตุ - ควรทำดังนี้คือ

       1.ให้ใช้น้ำหนักเบาๆ


       2.เวลายกบาร์เบลล์ขึ้นจากพื้น ให้ไปยืนทางด้านหน้าบาร์เบลล์ที่วางอยู่ แล้วก้มตัวลงจับ 


       3.บางครั้ง เพื่อนสมาชิกก็อาจเปลี่ยนบรรยากาศ ด้วยการ "ย่อเข่า" ในขณะบริหารก็ได้นะครับ


- END -