Thursday, March 12, 2020

BEHIND BACK SHRUG


BEHIND BACK SHRUG


จังหวะที่ 1 ยืนหันหลังให้บาร์เบลล์ แล้วย่อก้นลงจับบาร์เบลล์ จากนั้นให้ยืนขึ้น ปล่อยแขนลงตามปกติ ซึ่งคานบาร์จะอยู่บริเวณก้นของเรา  ตามภาพในจังหวะที่ 1 ไม่ต้องใช้น้ำหนักให้มากเหมือนการทำท่า Shurg จากทางด้านหน้า

จังหวะที่ 2 ให้ยกหัวไหล่ขึ้นตรงๆ โดยห้ามใช้การหมุนหัวไหล่เด็ดขาด เพราะอาจทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ได้รับบาดเจ็บได้ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อยกหัวไหล่ขึ้นสูงที่สุด (ซึ่งควรจะแตะใบหูได้) ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วค้างไว้ในจังหวะนี้ 2 วินาทีจากนั้น ค่อยๆผ่อนบาร์เบลล์ลงพร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อบาร์เบลล์อยู่ต่ำสุดในจังหวะที่ 1 แล้ว ก็นับว่า "1"บริหารซ้ำอีก โดยนับว่า "2" "3" ตามลำดับ จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 ครั้งก็ถือเป็น 1 เซท พักระหว่างเซท 1 นาทีแล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป

หมายเหตุ - ควรบริหารท่านี้หน้ากระจก  แล้วให้เรามองกระจกไปที่แขนของเราว่ามีการงอหรือไม่  เพราะที่สำคัญสำหรับท่านี้คือ คุณจะต้องรักษาแขนให้เหยียดตรงให้มากที่สุดตลอดการบริหาร  ส่วนใบหน้าของคุณก็ให้มองตรงไปข้างหน้า ห้ามก้มหน้าเด็ดขาด

                    - สำหรับการบริหารทุกๆครั้งในเซทนั้น ให้ยกหัวไหล่ให้สูงที่สุด (คือให้ทำแบบ 
FULL RANGE OF MOTION ) แต่หากใกล้จะจบเซทแล้ว ไม่สามารถยกได้เต็มที่ ก็ให้ทำแบบ PARTIAL REPS

                    - ผู้ที่คิดค้นท่านี้คือ ลี  ฮาเน่ มิสเตอร์โอลิมเปีย 6 สมัย  เขาได้แสดงท่านี้ โดยเพิ่มความหลากหลายด้วยการให้งอแขนขึ้นในจังหวะที่ 2


- END -