Thursday, March 12, 2020

BENT - OVER CABLE LATERAL RAISE


BENT - OVER CABLE LATERAL RAISE

ท่านี้สำหรับบริหาร กล้ามหัวไหล่ด้านหลัง

จังหวะที่ 1 เริ่มด้วยการใช้ลูกรอกที่ใช้การดึงจากตำแหน่งด้านล่าง ใช้มือจับ ที่จับ โดยไขว้แขนด้านหน้าลำตัวคุณ มือซ้ายจับ ที่จับ ทางด้านขวา  ส่วนมือขวาจับ ที่จับ ทางด้านซ้าย จากนั้นจัดลำตัวทางด้านหลังของคุณให้ตรง แล้วก้มลงไปจนกว่าแนวหลังของคุณจะขนานกับพื้นจังหวะที่ 2 ออกแรงค่อยๆดึงที่จับออกไป (อย่ากระชาก) ทางด้านข้างลำตัวของมือแต่ละข้าง เริ่มหมุนข้อมือ และงอข้อมือเล็กน้อย พร้อมกับเริ่มหายใจออก จนเมื่อเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี แล้วนิ้วโป้งของมือแต่ละข้างก็จะชี้ลงพื้น
จากนั้น ค่อยๆผ่อนที่จับกลับลงมาพร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อกลับมาสู่จังหวะที่ 1 แล้ว เราก็ปล่อยให้แรงดึงจากสายเคเบิลแต่ละข้างนั้น ดึงแขนเราให้ไขว้กันให้มากที่สุด (ตามแรงดึงของสายเคเบิล) และเราก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี แล้วนับว่า "1"

ให้ทำซ้ำเช่นนี้อีก จนเมื่อกลับมาสู่ท่าเริ่มต้นจังหวะที่ 1 อีกครั้งก็นับว่า "2" ใช้วิธีนับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบจำนวนครั้งที่กำหนด เช่นนับได้ 10 ครั้ง จึงถือว่าครบ 1 เซท วาง ที่จับ พักระหว่างเซท 1 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


- END -